Deze browser wordt niet ondersteund

Het lijkt erop dat de door U gebruikte browser niet ondersteund wordt.
Voor mee informatie over browser die U kunt gebruiken

Wanneer U van deze browser gebruik blijft maken, kunnen er fouten optreden die een goede werking van de site voorkomen Doorgaan met navigeren

Passagiers

Elke reis en elke passagier is uniek. Daarom werkt de bemanning van Air Europa samen met passagiers om tijdens de vlucht aan ieders specifieke behoeften te voldoen.

Minderjarigen

MINDERJARIGEN VAN 0 TOT 2 JAAR

Reizen met kinderen/Minderjarigen
Kinderen tot 2 jaar.
Kinderen die op de vluchtdatum jonger dan 2 jaar zijn moeten op dezelfde zitplaats reizen als de volwassene die hen begeleidt. Baby’s (tot 2 jaar) hebben recht op 1 stuk handbagage en 1 stuk ruimbagage van 10kg (mits de volwassenen een tarief inclusief ruimbagage hebben) en één van de volgende ítems:
 • Een inklapbare kinderwagen 
 • Een reiswieg 
 • Een autostoeltje

Deze items mogen opgeborgen worden onder de zitplaats of in het handbagagecompartiment, zolang de in de vliegtuigcabine geldende maximaal toegelaten afmetingen worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, moet deze bagage in het vrachtruim van het vliegtuig worden gestockeerd.

 

Elke volwassene mag vergezeld gaan van maximaal twee minderjarigen tussen 0 en 2 jaar, en hierbij zal:

 • Een van de minderjarigen op dezelfde zitplaats plaatsnemen als de volwassene, vastgegespt met een speciale veiligheidsgordel die door de bemanning van Air Europa wordt verstrekt.
 • De andere minderjarige zal in de passagiersstoel naast de volwassene worden gezet in een hiervoor goedgekeurd zitje. In dit geval zal hetzelfde tarief worden gehanteerd als dat van minderjarigen tussen 2 en 11 jaar.

MINDERJARIGEN VAN 2 TOT11 JAAR

 • Zullen in hun eigen zitje reizen en mogen dezelfde hoeveelheid bagage inchecken als een volwassene, ze mogen echter niet op plaatsen zitten aan de nooduitgang.
 • Op NIET-binnenlandse vluchten moeten personen jonger dan 18 jaar die niet worden vergezeld door de vader, moeder of voogd, een ondertekende toestemmingsverklaring voor alleen reizen buiten het nationale grondgebied overleggen met toestemming van de vader, moeder of voogd verkregen op politiebureaus, kantoren van de Guardia Civil, rechtbanken, notaris- en gemeentekantoren.
 • Er staat geen limiet op het aantal minderjarigen tussen 2 en 11 jaar die aan boord mogen meereizen.
 • Minderjarigen moeten worden vergezeld door een volwassene die in dezelfde cabine reist en ten minste 18 jaar oud is. In geval minderjarigen alleen reizen, moeten ze een begeleidingssservice aanvragen.

MINDERJARIGEN DIE ALLEEN REIZEN

 • Vanaf de leeftijd van 5 jaar mogen minderjarigen alleen reizen, Air Europa biedt begeleidende diensten aan, in functie van hun leeftijd.
 • Het is noodzakelijk deze diensten vooraf aan te vragen, hierbij dient u de contactgegevens door te geven van de personen die de minderjarige brengen en ophalen.
 • De UM-dienst is bij binnenlandse vluchten verplicht voor minderjarigen tussen 5 en 11 jaar en tot 14 jaar bij internationale vluchten.
 • De dienst YOUNG PEOPLE is optioneel voor minderjarigen tussen 12 en 17 jaar bij binnenlandse vluchten en voor minderjarigen tussen 15 en 17 jaar bij internationale vluchten.
 • Op elke vlucht bestaat er een maximumcapaciteit van minderjarigen die onbegeleid mogen reizen.
 • Slechts een 18-jarige kan voor een minderjarige zorgen.
 • Air Europa accepteert enkel niet-begeleide minderjarigen voor vluchten waarbij de geprogammeerde connectietijd minder is als 5 uur.

MINDERJARIGEN DIE IN GROEP REIZEN

Om met een groep minderjarigen te reizen is het noodzakelijk contact op te nemen met Air Europa en het aantal kinderen en volwassen begeleiders mede te delen.

 • Groepen tot 23 minderjarigen dienen vergezeld te zijn van minstens 1 volwassene.
 • Groepen tussen 24 en 35 minderjarigen dienen vergezeld te zijn van minstens 2 volwassenen.
 • Groepen tussen 36 en 47 minderjarigen dienen vergezeld te zijn van minstens 3 volwassenen.
 • Voor elke 12 minderjarigen die de groep meer telt dient er één volwassen begeleider bij te komen.

ZITPLAATSEN, VEILIGHEIDSGORDELS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR KINDEREN

Minderjarigen die in hun eigen zitje reizen, kunnen vastgemaakt worden met bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor hun leeftijd, zolang deze middelen goedgekeurd zijn en aangepast zijn aan de zitplaats. In geval van twijfel raadpleeg hieronder de volledige regelgeving in pdf.

 

Over het algemeen zullen systemen van meer dan 40 cm breed, stoelverhogers, centrale gordels en veiligheidsharnassen die verbonden zijn aan de volwassene of aan de gordel niet worden toegelaten.

 

Zwangerschap

 • Het wordt zwangere vrouwen afgeraden te reizen voorbij de 36ste week van de zwangerschap ( 32ste week indien het over tweelingen zonder complicaties gaat).  Indien mevrouw toch moet reizen na die data, moet ze verplicht een arts raadplegen, die zal beslissen of er wel of niet kan gevlogen worden.
 • In dit geval, moet de volgende informatie op het medisch certificaat vermeld staan:
  • Goedkeuring om te reizen ( voor heen- en terugvlucht)
  • Aantal dagen van de zwangerschap (op basis van de datum van uitgifte van het certificaat)
  • Geschatte geboortedatum
  • Eerste bevalling of niet
  • Een enkele of meervoudige zwangerschap
  • Zwangerschapscomplicaties
 • De medische dienst van de Air Europa moet de niet-vermelde gevallen of uitzonderingen goedkeuren.

Bijzondere Assistentie

Personen die bij het gebruik van transportmiddelen te kampen hebben met een verminderde mobiliteit omwille van een handicap of om een andere reden en die door hun situatie naast gepaste hulp ook een aanpassing van de transportdiensten nodig hebben, dienen rekening te houden met de volgende punten:

BEKWAME BEGELEIDER

Personen die in noodgevallen in staat zijn individueel te handelen, mogen reizen zonder begeleider, wat inhoudt: zelfstandig veiligheidsgordel losmaken, de zitplaats verlaten en tot bij de nooduitgang raken, dit alles zonder hulp. Bovendien moet men in staat zijn eigenhandig het zuurstofmasker te bemachtigen en aan te brengen, en in noodgevallen de veiligheidsinstructies en -adviezen te begrijpen. 

 

In geval er een begeleider nodig is, dient deze bij nationale vluchten ouder te zijn dan 12 jaar, bij internationale vluchten ligt de onderste leeftijdsgrens op 15 jaar, hij moet tevens bereid en in staat zijn de veiligheidsinstructies te begrijpen en in noodgevallen fysisch bijstand verlenen aan de persoon met een functionele beperking.

 

Geleidehonden mogen in de vliegcabine reizen op voorwaarde dat hun vaccinatiepaspoort in orde is.

ROLSTOELEN EN ANDERE HULPMIDDELEN VOOR MEER MOBILITEIT

Als de hulpmiddelen voor meer mobiliteit (rolstoelen, loopstoeltjes, wandelstokken, krukken enz.) niet in de cabine mogen, dienen ze te worden ingecheckt en in het vrachtruim te worden getransporteerd, alhoewel de passagiers ze bij zich mogen houden tijdens het aan boord gaan tot aan de voet van het vliegtuig, waar ze ze zullen moeten afgeven aan de coördinator van Air Europa zodat ze in het vrachtruim kunnen worden gestockeerd.

BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN GROOTTE/ GEWICHT VAN MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Om het risico op schade aan uw mobiliteitshulpmiddel en ons toestel te voorkomen, zijn de volgende beperkingen van toepassing:

 • Raadpleeg de onderstaande tabel met maximale afmetingen. Als uw mobiliteitshulpmiddel de maximale grootte/het maximale gewicht overschrijdt, kunnen we het helaas niet vervoeren.
 • Alle elektrische mobiliteitshulpmiddelen moeten rechtopstaand worden vervoerd.
 • Elektrische rolstoelen moeten worden vervoerd in de vrijloopstand

Tabel met Maximale Afmetingen

Toesteltype A330

Toesteltype B737-800

Toesteltype E195

Hoogte

90cm / 35.1"

84cm / 32.8"

84cm / 32.8"

Breedte

90cm / 35.1"

100cm / 39"

100cm / 39"

Lengte

125cm / 48.8"

125cm / 48.8"

125cm / 48.8"

Gewicht

150 kg / 330 lb

150 kg / 330 lb

100kg / 220lb

Als uw rolstoel niet past binnen deze toegestane afmetingen (na te zijn aangepast en gedemonteerd), moet u reizen met een vervangend mobiliteitshulpmiddel (zoals een handmatige rolstoel) dat binnen de voorgenoemde afmetingen past.

PASSAGIERS MET EEN VERMINDERDE CAPACITEIT OM TE ZITTEN

Om veiligheidsredenen verzoeken we reizigers rechtop te zitten tijdens het taxiën, opstijgen, en in geval van turbulentie tijdens de vlucht en de landing. Voor de passagiers die niet rechtop kunnen blijven zitten tijdens de reis, is het verplicht een harnas te gebruiken dat is goedgekeurd voor luchttransport. Als u vragen heeft, kunt u de uitgebreide informatie raadplegen over passagiers met een beperkte mobiliteit. Voor meer informatie: ssr.ux@air-europa.com.

 

Mechanismen van meer dan 40 cm breed passen niet tussen armleuningen, waardoor ze niet voldoende veilig zullen zijn.

 

De passagiers die op een brancard reizen of van wie de noden niet gelenigd kunnen worden door de reeds vermelde hulpmiddelen, kunnen zich beroepen op de normgeving die werd opgesteld voor passagiers op een brancard.

Passagiers met Zitproblemen

Extra stoel: passagiers die een extra stoel nodig hebben

 • De passagier heeft de mogelijkheid één of twee extra stoelen te reserveren voor een meer comfortabele vlucht. De kosten van de stoel zijn gelijk aan de prijs van een ticket op het moment van aanschaf exclusief luchthavenbelasting.
 • De kortig voor ingezetenen wordt uitsluitend toegepast wanneer het gebruik van deze stoelen absoluut noodzakelijk is (zwaarlijvig persoon, iemand die zijn knieën niet kan buigen, ....).De passagier heeft de mogelijkheid een extra stoel te reserveren

PASSAGIERS DIE IN HET GIPS ZITTEN

 • Om te kunnen reizen met een gipsverband, zowel aan armen als benen, is geen medisch attest nodig, doch men dient rekening te houden met de limiet van 48 uur vanaf de plaatsing van het gipsverband en met de duur van de vlucht.

VOOR VLUCHTEN VAN MINDER DAN 2U:

 • Indien het gips minder dan 48u van tevoren is aangebracht wordt er aangeraden dat in de lengterichting door midden te snijden, dit kan in het ziekenhuis of door de medische dienst van de luchthaven gedaan worden. Hiervoor is geen medische verklaring nodig en de passagier moet een vrijstelling van aansprakelijkheid ondertekenen, deze kan bij de incheckbalie worden opgevraagd (behalve vluchten in de VS) en daarop moet de datum waarop het gips werd aangebracht worden genoteerd.
 • Indien het gips meer dan 48u uur voor de aanvang van de vlucht van de passagier werd aangebracht is het NIET nodig een vrijstelling van aansprakelijkheid te ondertekenen en er hoeft ook geen medische verklaring te worden overgelegd.

VOOR VLUCHTEN VAN MEER DAN 2U:

 • Binnen 48u nadat dat aangebracht is, is het verplicht het gips in de lengterichting open te laten snijden, dit kan in het ziekenhuis of door de medische dienst van de luchthaven gedaan worden. Hiervoor is geen medische verklaring nodig en de passagier moet een vrijstelling van aansprakelijkheid ondertekenen, deze kan bij de incheckbalie worden opgevraagd (behalve vluchten in de VS) en daarop moet de datum waarop het gips werd aangebracht worden genoteerd.
 • Passagiers waarvan een van de onderste ledematen tot aan het middel in het gips zitten of bij wie het gips hun hele been bedekt moeten net zoveel stoelen reserveren als zij nodig hebben om met hun benen omhoog de vlucht te kunnen maken.

Passagiers op brancards

Om een brancard te vervoeren tijdens een vlucht van Air Europa, moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • De overstaptijd van zowel vertrek en aankomst moet langer zijn dan 90 minuten. Deze tijd is nodig om de brancard te monteren en demonteren.
 • Voor de montage zult u negen zitplaatsen moeten reserveren en betalen.
 • We zullen moeten beschikken over onderhoudstechnici op de luchthavens van vertrek en aankomst.
 • De reiziger moet reizen met medisch personeel.

Passagiers met een lichamelijke of geestelijke beperking die speciale aandacht nodig hebben, moeten een medisch attest tonen waaruit blijkt dat ze in staat zijn om te vliegen, en daarnaast moeten ze een disclaimer ondertekenen vóór het instappen. Indien u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u via fax contact opnemen ter attentie van de afdeling Speciale eisen (Requerimientos Especiales) van Air Europa, faxnummer +34 902 401 505.

Passagiers met Huisdieren

Gezelschapsdieren dienen steeds vergezeld van hun eigenaars of gemachtigde vertegenwoordigers te reizen. Het is noodzakelijk voldoende vroegtijdig naar de luchthaven van vertrek te gaan om de noodzakelijke formaliteiten te vervullen.

Het is niet toegestaan dieren van/naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.

Om veiligheidsredenen worden levende dieren ingecheckt als ruimbagage niet geaccepteerd op vluchten met een tussenstop in Madrid van 11.00 tot 20.00 uur, voor vluchten met vertrek van 15 juni tot en met 15 september.

Reist u met uw huisdier?

 • Alle dieren die vanuit een land buiten de Europese Unie (niet-EU) als ruimbagage met eindbestemming naar een land binnen de Europese Unie (EU) vliegen en die in Madrid moeten overstappen, moeten in Madrid worden opgehaald en opnieuw worden ingecheckt om de relevante controles te ondergaan voordat de reis kan worden voortgezet.Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de regels
 • Zorg voor bescherming tegen hondsdolheid
 • Vanaf 1 november 2019 mogen voor langeafstandsvluchten alleen honden en katten worden vervoerd, behalve in de business class cabine waar geen enkel soort dier vervoerd mag worden.

Naargelang de soort, ras en gewicht zullen de dieren in de cabine of in het vrachtruim moeten reizen:

DIEREN IN DE CABINE

Prijzen in Cabine

Spaanse vasteland en Balearen i Canarische Eilanden. EUR 25
USD 27
GBP 18

Europa i en Afrika

EUR 50
USD 55
GBP 36

Lange afstand

EUR 150
USD 165
GBP 110
Vluchten tussen Balearen / Canarische Eilanden EUR 9
USD 10.4
GBP 8
 • Honden, katten, vogels (uitgezonderd roofvogels), vissen, waterschildpadden en sommige knaagdieren (hamsters, cavia's of kleine konijntjes).
 • Gezelschapsdieren (honden en katten) moeten over alle vereiste inentingen beschikken.         
 • Ze dienen in een goedgekeurde reiskennel met ventilatie te reizen.
 • Ze kunnen in de cabine reizen overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden.
 • Ze kunnen in de cabine reizen mits opleg, volgens de bestemming.
 • Niet-terugbetaalbare dienst.
 • Prijzen zijn onderhevig aan heffingen in bepaalde landen
 • Maximale afmetingen van de kooi of dierentas : 55 x 35 x 25 cm 
 • Maximaal gewicht van het huisdier en de dierentas : 8 kg.

DIEREN IN HET VRACHTRUIM

Amfibiën, insecten, schaaldieren, reptielen (uitgezonderd waterschildpadden), knaagdieren (uitgezonderd hamsters, cavia's en kleine konijntjes), fretten en sommige hondenrassen.

 • Alle dieren die vanuit een land buiten de Europese Unie (niet-EU) als ruimbagage met eindbestemming naar een land binnen de Europese Unie (EU) vliegen en die in Madrid moeten overstappen, moeten in Madrid worden opgehaald en opnieuw worden ingecheckt om de relevante controles te ondergaan voordat de reis kan worden voortgezet.
 • De minimumtijd die nodig is voor de verbinding tussen vluchten moet 3 uur zijn zodat de passagier het dier kan ophalen, de grenscontrole kan ondergaan en opnieuw kan inchecken.
 • Het is niet mogelijk om dieren te vervoeren op vluchten vanuit landen buiten de Europese Unie (niet-EU) met eindbestemming of tussenstop op de luchthavens van Malaga en Palma de Mallorca.
 • Voor vluchten vanaf 1 november 2019 worden alleen katten en honden geaccepteerd. Neem voor het vervoer van andere dieren in het ruim, contact op met Air Europa Cargo (telefoon +34 93 490 40 38)
 • Gezelschapsdieren (honden en katten) moeten over alle vereiste inentingen beschikken.         
 • Ze dienen in een goedgekeurde reiskennel met ventilatie te reizen.
 • Ze zullen, mits een toeslag, in het vrachtruim reizen, volgens de bestemming en overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden.
 • Niet-terugbetaalbare dienst
 • Het maximale aantal dieren dat in dezelfde kennel is toegestaan, is 3, zolang ze van dezelfde soort zijn en de toegestane afmetingen/gewicht niet worden overschreden.Het maximale aantal dieren dat in dezelfde kennel is toegestaan:
  • is 2, zolang ze een vergelijkbare grootte hebben en geen van hen zwaarder is dan 14 kg. Ze moeten eraan gewend zijn samen te zijn.
  • is 3, als ze van hetzelfde nest zijn en maximaal 6 maanden oud zijn.
 • .Prijzen zijn onderhevig aan heffingen in bepaalde landen
 • Voor huisdieren in het laadruim zijn er geen beperkingen van gewicht /afmetingen van toepassing, maar de kooi moet gehomologeerd zijn door IATA en aangepast aan de grootte van het dier.
 • Prijzen in het Laadruim

  Spaanse vasteland en Balearen

  EUR 90
  USD 100
  GBP 64

  Europa, Canarische Eilanden en Afrika

  EUR 100
  USD 110
  GBP 71

  Lange afstand

  EUR 240
  USD 260
  GBP 170
  Vluchten tussen Balearen / Canarische Eilanden EUR 20
  USD 23.2
  GBP 17.7

5. Beperking op het vervoer van kortschedelige dieren in het ruim.

Het luchttransport van deze kortschedelige rassen (met een afgeplatte neus) levert voor deze dieren een verhoogd risico op ademhalings- en verhittingsverschijnselen als gevolg van de vliegstress.

De volgende dierenrassen en hun kruisingen worden als kortschedelig beschouwd:

 • Honden: Affenpinscher, Boston Terrier, Boxer, Bulldog, Cane corso, Carlino, Chow Chow, Dogo, Grifón de Bruselas, Lhasa Apso, Mastín, Pequinés,Pitbull, Shar-Pei, Shih Tzu,Cocker Spaniel, Staffordshire bull terrier.
 • Katten: Birmaanse, Exotische , Himalaya, Perzische, Britse Korthaar.

Daarom informeren we u dat:

 • Kortschedelige katten en honden die minder dan 8 kg (dierenreistas inbegrepen) wegen, worden als huisdier in de cabine geaccepteerd.
 • Kortschedelige honden en katten die meer wegen dan 8 kg (kooi inbegrepen) worden niet in het ruim geaccepteerd.

 1.  Reizen binnen de Europese Unie met uw hond, kat of fret

Voor reizen binnen de Europese Unie, moet uw huisdier:

 • Beschikken over een Europees dierenpaspoort
 • Zijn geïdentificeerd met een chip of een tatoeage (als die is aangebracht vóór 3 juli 2011).
 • Zijn ingeënt tegen hondsdolheid met een vaccin dat geldig is op het moment van de reis.

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta, Finland of Noorwegen geldt daarnaast het volgende:

U moet uw hond tussen de 48 en 120 uur voordat u aankomt in het land, behandelen met Praziquantel.

2.  Reizen naar landen buiten de Europese Unie met uw hond, kat of fret

Voor reizen naar een land buiten de Europese Unie dient uw huisdier te voldoen aan de vereisten van het betreffende land:

 • Raadpleeg voor meer informatie de ambassade of het consulaat van het land.
 • Raadpleeg de website van het verantwoordelijk ministerie van het land.
 • U kunt de procedures voor het vervoer van huisdieren van CEXGAN raadplegen.

Voor reizen naar de volgende landen moet u voldoen aan de vereisten in paragraaf 1: Andorra, Zwitserland, de Faeröer, Gibraltar, Groenland, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad.

 3.  Keert u terug met uw huisdier na een bezoek aan een land buiten de Europese Unie?

 • Als u reist naar een land dat wordt vermeld in Bijlage II van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 (Om terug te keren, moet uw huisdier voldoen aan de vereisten in paragraaf 1).

 4.  Keert u terug met uw hond, kat of fret na een bezoek aan een land buiten de Europese Unie waar het risico op hondsdolheid bestaat? (Landen die niet worden genoemd in paragraaf 3)

U moet voldoen aan de vereisten uit paragraaf 1, en daarnaast geldt het volgende:

 • U moet uw huisdier voordat u gaat reizen onderwerpen aan een serologische test naar antilichamen die moet worden uitgevoerd door een bevoegd laboratorium.
 • Het resultaat van deze test moet minimaal 0,5 IE/ml zijn.
 • Als u zich niet aan deze regels houdt:
 • brengt u uzelf en uw huisdier in gevaar.
 • In dat geval bestaat de mogelijkheid dat uw huisdier niet meer zal worden toegelaten tot de Europese Unie, in quarantaine zal worden geplaatst of zal worden afgemaakt.
 • Meer informatie kunt u vinden bij CEXGAN of het Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten

Lijst van bevoegde laboratoria

Zorg ervoor dat u weet of u andere dieren mag vervoeren.

Speciale Maaltijden

Beleid ten aanzien van speciale maaltijden

Air Europa kan aan boord producten serveren en/of aanbieden met ingrediënten die allergenen bevatten waar bepaalde passagiers allergisch voor kunnen zijn, inclusief sporen van dergelijke ingrediënten. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om te zorgen voor meenemen van de juiste medicamenten en andere beschermingsmiddelen die noodzakelijk kunnen zijn tijdens de vlucht.

 

Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende adviezen en regels in acht te houden:

 • Als u een bepaalde allergie of intolerantie hebt, dient u altijd de noodzakelijke  medicatie mee te nemen, inclusief injectiespuiten, zoals u dat ook zou doen in andere omstandigheden.
 • Als u een allergie of intolerantie hebt voor een bepaald voedingsmiddel, inclusief gedroogd fruit, kunnen we niet garanderen dat onze aangeboden menu's vrij zijn van deze voedingsmiddelen, aangezien het voor Air Europa onmogelijk is om dit te controleren voor alle leveranciers van voedingsmiddelen (catering) en/of subcontractanten van deze leveranciers. Daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat andere passagiers geen producten en/of derivaten meenemen waarvoor u allergisch bent.
 • Houd er rekening mee dat we geen 'allergeenvrije zones' hebben. Onze toestellen worden regelmatig gekuist in overeenstemming met de normen en richtlijnen die van toepassing zijn in de luchtvaartsector, maar een dergelijke reiniging kan niet garanderen dat allergenen volledig worden verwijderd, en ook de luchtfilters van de toestellen zijn niet ontworpen om alle stoffen te verwijderen. Hierdoor kunnen wij geen garanties geven ten aanzien van de afwezigheid van, respectievelijk de blootstelling aan, dergelijke allergenen aan boord, en daarom raden we u aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen in het geval van blootstelling.
 • Met het oog op uw welzijn kunnen we, indien u ons hier toelating voor verleent,  de passagiers in de zetels in de buurt van u op de hoogte stellen van uw situatie om te voorkomen dat er producten worden genuttigd die bij u kunnen leiden tot een allergische reactie.
   
 • Kinderen die zeer allergisch zijn voor bepaalde voedingsmiddelen (inclusief gedroogde vruchten) mogen niet onbegeleid reizen.

De speciale maaltijden die Air Europa kan aanbieden worden erkend door IATA. Indien u meer informatie wenst over de beschikbaarheid, die afhankelijk is van het soort vlucht en de klasse waarin u reist, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Telefoonnummer: +34 91 401 501 als u vanuit Spanje belt, of het nummer van het callcenter dat voor u van toepassing is.

BESCHIKBARE SPECIALE MAALTIJDEN

Op transatlantische vluchten en in Business Class tijdens middellange vluchten bieden we een gratis menu bereid door onze cateringservice. Daarnaast beschikken we over speciale menu's die zijn aangepast aan de behoeften van alle passagiers. En sinds 1 mei hebben we op transatlantische vluchten vanuit Madrid en op middellange afstandsvluchten menu's met gerechten zonder de 14 belangrijkste allergenen, die geschikt zijn voor de meeste allergieën en intoleranties. Om hier gebruik van te maken, moet u deze ten minste 48 uur van tevoren aanvragen.

Dit zijn de speciale maaltijden die beschikbaar zijn:

TYPE VOEDING

BESCHRIJVING

DIABETES

Vezelrijk, vetarm en zonder toegevoegde suikers. Tussen de 600 en 800 calorieën per menu.

GLUTENVRIJ

Zonder gluten in alle componenten.

LAAG NATRIUMGEHALTE

Geen toegevoegde zout of voedsel met een hoog zoutgehalte. Maximaal 120 mg natrium per 100 g voedsel.

VETARM

Rijk aan complexe koolhydraten. Rijk aan vezels. Laag in verzadigd vet. Maximum 3 g vet in totaal per 100 g voedsel.

CALORIEARM

Rijk aan complexe koolhydraten. Rijk aan vezels. Vetarm. Minder dan 400 calorieën per maaltijd.

ZACHT VOEDSELMENU

Zonder de aanwezigheid van producten die maagklachten kunnen veroorzaken.

LACTOSEVRIJ

Zonder zuivelingrediënten of afgeleide producten.

VEGETARISCH

Lacto-ovo vegetarisch

VEGANISTISCH

Veganistisch menu (geen zuivel)

HINDOESTAANS VEGETARISCH

(enkel beschikbaar in Business Class)

Vegetarisch gekruid voedsel met beperkte hoeveelheden zuivel.

OOSTERS VEGETARISCH

(enkel beschikbaar in Business Class)

Groenten en fruit op Oosterse wijze bereid.

RAUW FRUIT EN GROENTE

(enkel beschikbaar in Business Class)

Combinatie van rauwe groenten en fruit.

VERS FRUIT

(enkel beschikbaar in Business Class)

Vers fruit van lokale oorsprong.

KOSHER MENU

Geselecteerde voedingsmiddelen, bereid en geserveerd volgens de Joodse gewoonten en wetten.

MOSLIM MENU

Geselecteerde voedingsmiddelen, bereid en geserveerd volgens de Islamitische gewoonten en wetten.

HINDOESTAANS MENU

Voedingsmiddelen bereid volgens de Hindoestaanse gewoonten, rekening houdend met de Hindoestaanse eetgewoonten en overtuigingen.

JAINISTISCH MENU

Voedingsmiddelen bereid op Indiase wijze volgens Jainistische gewoonten, rekening houdend met de Jainistische eetgewoonten en overtuigingen.

KINDERMENU

Zacht voedsel dat makkelijk te kauwen is. Eten dat duidelijk herkenbaar is.

MENU VOOR BABY'S

Kindermaaltijden. (Babyvoeding)

OP BASIS VAN VIS EN ZEEVRUCHTEN

(enkel beschikbaar in Business Class)

Alle soorten vis of zeevruchten.

Het verzoek om specifieke menu's voor een bepaalde allergie of intolerantie, die niet in de bovenstaande tabel is opgenomen, moet 72 uur van tevoren worden ingediend.