Deze browser wordt niet ondersteund

Het lijkt erop dat de door U gebruikte browser niet ondersteund wordt.
Voor mee informatie over browser die U kunt gebruiken

Wanneer U van deze browser gebruik blijft maken, kunnen er fouten optreden die een goede werking van de site voorkomen Doorgaan met navigeren

Documentatie

Passagiers moeten zich voor de reis informeren over de benodigde documenten om het land van bestemming te bezoeken. Het wordt aanbevolen om dit voor de reis uit te zoeken, aangezien dit verschilt per vertrekpunt, bestemming en datum.

Het is ook belangrijk om te controleren of u voldoet aan de medische vereisten om het land van bestemming te betreden.
Op de officiële website van de IATA kunt u op nationaliteit zoeken naar de benodigde documentatie en inentingen voor uw reis: http://travelcentre.iata.org

Documenten

Hier vindt u een overzicht van de documenten die zijn vereist voor een bezoek aan de meest bezochte bestemmingen.

Vluchten naar de Verenigde Staten

Volgens de voorschriften van ESTA (Electronic System for Travel Authorization) die op 1 augustus 2008 in werking traden, moeten internationale reizigers die dit systeem gebruiken om naar de Verenigde Staten te reizen, zo snel mogelijk een ESTA aanvragen, maar minstens 72 uur voorafgaand aan het vertrek van uw internationale vlucht.

Als gevolg van wijzigingen in de verwerking van de ESTA-aanvraag, zijn real-time goedkeuringen niet langer beschikbaar. De passagiers die het op dezelfde dag van vertrek van hun vlucht een ESTA aanvragen, lopen het risico dat het niet is goedgekeurd voorafgaand aan het vertrek. Internationale reizigers waarvan het ESTA niet is goedgekeurd, kunnen niet aan boord van hun vlucht naar de Verenigde Staten.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Ga naar de website https://esta.cbp.dhs.gov/ en volg de aangegeven stappen nauwkeurig. De informatie die u hier invoert, wordt versleuteld en volledig vertrouwelijk verwerkt. U dient het referentienummer dat u ontvangt te bewaren.

De informatie wordt aangeboden in de 34 officiële talen van de landen die door de Verenigde Staten zijn opgenomen in de lijst. De inwoners van deze landen hebben geen visum nodig om de Verenigde Staten voor maximaal 90 dagen te bezoeken.

Vervalt deze toestemming?

De toestemming is twee jaar geldig, of tot het paspoort verloopt. U kunt de pagina bezoeken en de vragen invullen zonder in het bezit te zijn van een vlieg- of veerdienstticket. Als u uw referentienummer hebt, kunt u, nadat u de datum hebt vastgelegd en de reis hebt geboekt, terugkeren naar de website, uw referentienummer invoeren en de ontbrekende gegevens invullen. U kunt uw gegevens zo vaak bijwerken als u wilt, zolang u in het bezit bent van uw referentienummer. Wijzigingen moeten uiterlijk 72 uur voor vertrek van de vlucht worden gemaakt.

 

Mijn ESTA-reistoestemming is geweigerd. Wat moet ik doen?

U moet contact opnemen met het consulaat om een visum aan te vragen.

Is ESTA-reistoestemming ook vereist voor kinderen?

Ja, alle reizigers moeten toestemming hebben van de Amerikaanse overheid.

Heb ik een bewijs nodig?

Nee, hoewel de ambassade aanraadt om uw aanvraag en bijbehorende goedkeuring af te drukken omdat het systeem als verwarrend kan worden ervaren.

Als ik een geldig visum heb, heb ik dan nog steeds ESTA-reistoestemming nodig?

Nee, iedere burger met een geldig visum mag van en naar de Verenigde Staten reizen indien zijn of haar situatie niet is gewijzigd.

Garandeert ESTA-reistoestemming mij toegang tot de Verenigde Staten?

Nee, de bevoegde grensbeambten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke toestemming.

Vluchten naar Brazilië

Spaanse toeristen naar Brazilië reizen, moeten in het bezit zijn van een bevestigd retourticket en voldoende financiële middelen voor het dekken van de verblijfskosten tijdens hun verblijf in het land.

 

U moet de volgende documenten kunnen tonen aan de Braziliaanse immigratiebeambten:

 • Paspoort, met een geldigheid van minstens 6 maanden.
 • Retourticket, met bevestigde datum.
 • Bewijs van voldoende financiële middelen voor het dekken van de kosten met een minimale waarde van 170 real (ongeveer 80 euro) per dag. Als bewijs van deze solvabiliteit moet u uw creditcard en het laatste afschrift voorleggen zodat de limiet kan worden gecontroleerd.
 • In het geval van verblijf in een hotel, moet u een bevestiging van de betaalde reservering voorleggen.
 • In het geval dat u in een privéwoning verblijft, is er een uitnodigingsbrief nodig van een inwoner van de plaats van bestemming in Brazilië, waarop de verblijfsduur van de Spaanse toerist wordt vermeld. De brief moet worden gecertificeerd door een Braziliaanse notaris en vergezeld gaan van een uittreksel uit het bevolkingsregister dat is uitgegeven op naam van de verklaarder.
 • Net als voorheen hebt u geen visum nodig, behalve voor een verblijf langer dan 90 dagen of voor andere redenen dan toerisme.
 • De strengere toelatingseisen gelden alleen voor Spaanse toeristen en niet voor staatsburgers van andere Schengenlanden.
 • De nieuwe maatregelen zijn bekend bij de Braziliaanse consulaten in Spanje en de Spaanse autoriteiten.
 • Personen die het land binnenkomen of verlaten met nationale of internationale valuta ter waarde van meer dan 10.000,00 BRL (tienduizend real) of het equivalent daarvan in een andere valuta, zijn verplicht de waarde van contanten, cheques en travellercheques aan te geven bij het bevoegde Secretariaat van de Federale Ontvangsten (Secretaria da Receita Federal) van de plaats waar u het land binnenkomt of het land verlaat.
  (Besluit vastgelegd door het ministerie van Financiën van Brazilië in deel III van paragraaf 1 van art. 65 van Wet nr. 9.069/95. Besluit van de Centrale Bank nr. 2.534/98, art. 1)

Inwoners

Passagiers wiens verificatie (via het Automatisch Accreditatiesysteem van Ingezetenen van het Spaanse Ministerie van Ontwikkeling) niet gelukt is, dienen hun status van ingezetene via een van de volgende documenten te bewijzen:

 

 • Voor jongeren van minder dan 14 jaar die geen identiteitsbewijs (DNI) hebben: zij dienen steeds te reizen met een registratiecertificaat voor reizen, aangezien er voor hen, door gebrek aan identiteitsbewijs, nooit een telematische validatie kan plaatsvinden via het systeem van het Ministerie van Ontwikkeling.
 • In geval het burgers betreft van Spanje, van de EU en van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland: registratiecertificaat voor reizen uitgereikt door de gemeente, samen met identiteitsbewijs of paspoort.
 • In geval het niet-EU burgers betreft: registratiecertificaat voor reizen uitgereikt door de gemeente, samen met Spaanse verblijfskaart, waarin uw status van familielid van een EU-burger zichtbaar moet zijn, of van ingezetene van lange duur of permanente ingezetene.
 • In geval het afgevaardigden of senatoren betreft: geloofsbrief die hun status van afgevaardigde of senator bewijst.

De voorgelegde documenten dienen op het moment van de vlucht geldig te zijn.

Geen enkel ander document of bewijsstuk dan deze hierboven aangegeven zal geldig zijn.

Het nationaal identiteitsdocument of paspoort zal enkel dienen om de identiteit te bewijzen, maar niet de verblijfplaats, Air Europa behoudt zich het recht voor aan de passagier de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen als het eender welke afwijking of onregelmatigheid opmerkt, of als de passagier zijn verblijfplaats niet kan bewijzen aan de hand van de verblijfskaart.

In geval men recht heeft op een inwonerskorting, is het verplicht dat de voorgelegde identiteitskaart of paspoort op het moment van de vlucht geldig zijn.

Leden van Grote Families

De passagiers die een vliegticket bezitten dat gesubsidieerd werd met een korting voor grote gezinnen dienen deze status (van groot gezin) in de luchthaven aan te kunnen tonen, via een identificerend document en een geldig certificaat van groot gezin. Men zal controleren of de naam van de begunstigde overeenkomt met de naam die op het vliegticket vermeld staat.

Minderjarigen Jonger dan 14 Jaar

Begeleide minderjarigen

 • Op binnenlandse vluchten zijn kinderen jonger dan 14 jaar vrijgesteld van het meenemen van documentatie. Mogelijk wordt gevraagd het trouwboekje te tonen.
 • Op internationale vluchten moeten personen onder de 18 jaar reizen met een geldig ID-bewijs of paspoort. Een visum is ook vereist afhankelijk van het land van bestemming.

Alleenreizende minderjarigen

 • Op binnenlandse vluchten zijn kinderen jonger dan 14 jaar vrijgesteld van het meenemen van documentatie, hoewel hen kan worden gevraagd het trouwboekje te tonen. Minderjarigen tussen de 5 en 14 jaar mogen alleen reizen indien de ouders of voogd een politieverklaring kunnen overleggen die is verkregen op politiebureaus, kantoren van de Guardia Civil, rechtbanken, notaris- en gemeentekantoren.
 • Op internationale vluchten moeten niet-begeleide minderjarigen jonger dan 18 jaar, een politieverklaring overleggen van de vader, moeder of voogd verkregen op politiebureaus, kantoren van de Guardia Civil, rechtbanken, notaris- en gemeentekantoren.
 • De begeleidingsdienst voor minderjarigen moet vooraf worden aangevraagd.