niet-compatibele zoekmachine

Het lijkt erop dat u gebruik maakt van een niet-compatibele zoekmachine.
Verkrijg meer informatie over de Internet zoekmachines die gebruikt kunnen worden

Als u verder blijft navigeren, kunnen er zich fouten voordoen die het correct functioneren van de pagina verhinderen Ga door met navigeren

Documentatie

Passagiers moeten zich voor de reis informeren over de benodigde documenten om het land van bestemming te bezoeken. Het wordt aanbevolen om dit voor de reis uit te zoeken, aangezien dit verschilt per vertrekpunt, bestemming en datum.
Het is ook belangrijk om te controleren of u voldoet aan de medische vereisten om het land van bestemming te betreden.
Op de officiële website van de IATA kunt u op nationaliteit zoeken naar de benodigde documentatie en inentingen voor uw reis: http://travelcentre.iata.org

Documenten

Hier vindt u een overzicht van de documenten die zijn vereist voor een bezoek aan de meest bezochte bestemmingen.

Spaanse staatsburgers

Binnenlandse vluchten

Nationale identiteitskaart of paspoort

Een rijbewijs dat is uitgegeven in Spanje

Schengenlanden (1)

info

(1) Schengenlanden:

 • Duitsland
  Oostenrijk
 • België
 • Denemarken
 • Spanje
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Nederland
 • Hongarije
 • IJsland (geen EU)
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein (geen EU)
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen (geen EU)
 • Polen
 • Portugal
 • Tsjechië
 • Zweden
 • Zwitserland (geen EU)

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

 

EU/Niet-Schengen

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

Niet-EU/Niet-Schengen

Paspoort

Visum (indien vereist)

Verenigde Staten en Puerto Rico

ESTA-reistoestemming

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

Brazilië

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

 

Cuba

Geldig paspoort en toeristenvisum (dat u kunt aanvragen bij ambassades, consulaten en bevoegde instanties)

Alle bezoekers dienen een reisverzekering te hebben afgesloten in het land van herkomst, om eventuele medische kosten te kunnen dekken.

Verenigd Koninkrijk

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

Staatsburgers van lidstaten van de Europese Unie

Andorra, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Binnenlandse vluchten

Nationale identiteitskaart of paspoort

Een rijbewijs dat is uitgegeven in Spanje

Een geldig Schengenvisum

EU/Niet-Schengen

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

Niet-EU/Niet-Schengen

Paspoort

Visum (indien vereist)

Verenigde Staten en Puerto Rico

ESTA-reistoestemming

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

 

Brazilië

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

 

Cuba

Geldig paspoort en toeristenvisum (dat u kunt aanvragen bij ambassades, consulaten en bevoegde instanties)

Alle bezoekers dienen een reisverzekering te hebben afgesloten in het land van herkomst, om eventuele medische kosten te kunnen dekken.

Verenigd Koninkrijk

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

Verenigd Koninkrijk

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort

Passagiers met andere nationaliteiten

Binnenlandse vluchten

Paspoort

Visum, afhankelijk van de nationaliteit 

Schengenlanden (1)

info

(1) Schengenlanden:

 • Duitsland
  Oostenrijk
 • België
 • Denemarken
 • Spanje
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Nederland
 • Hongarije
 • IJsland (geen EU)
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein (geen EU)
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen (geen EU)
 • Polen
 • Portugal
 • Tsjechië
 • Zweden
 • Zwitserland (geen EU)

Paspoort

Visum, afhankelijk van de nationaliteit,of een Schengenvisum

EU/Niet-Schengen

Paspoort

Visum, afhankelijk van de nationaliteit

EU/Niet-Schengen

Paspoort

Visum, afhankelijk van de nationaliteit

Verenigde Staten en Puerto Rico

ESTA-reistoestemming

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

Brazilië

Paspoort

Retourticket

Voldoende financiële middelen om uw verblijfskosten te dekken

Meer informatie

Cuba

Geldig paspoort en toeristenvisum (dat u kunt aanvragen bij ambassades, consulaten en bevoegde instanties)

Alle bezoekers dienen een reisverzekering te hebben afgesloten in het land van herkomst, om eventuele medische kosten te kunnen dekken.

Verenigd Koninkrijk

Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort.

Visum, afhankelijk van de nationaliteit

Vluchten naar de Verenigde Staten

Volgens de voorschriften van ESTA (Electronic System for Travel Authorization) die op 1 augustus 2008 in werking traden, moeten internationale reizigers die dit systeem gebruiken om naar de Verenigde Staten te reizen, zo snel mogelijk een ESTA aanvragen, maar minstens 72 uur voorafgaand aan het vertrek van uw internationale vlucht.

Als gevolg van wijzigingen in de verwerking van de ESTA-aanvraag, zijn real-time goedkeuringen niet langer beschikbaar. De passagiers die het op dezelfde dag van vertrek van hun vlucht een ESTA aanvragen, lopen het risico dat het niet is goedgekeurd voorafgaand aan het vertrek. Internationale reizigers waarvan het ESTA niet is goedgekeurd, kunnen niet aan boord van hun vlucht naar de Verenigde Staten.

 

Kan deze toestemming verlopen?

De toestemming is twee jaar geldig, of tot het paspoort verloopt. U kunt de pagina bezoeken en de vragen invullen zonder in het bezit te zijn van een vlieg- of bootticket. Wanneer u uw referentienummer hebt, kunt u, nadat u de datum hebt vastgelegd en de reis hebt geboekt, terugkeren naar de website, uw referentienummer invoeren en de ontbrekende gegevens invullen. U kunt uw gegevens zo vaak bijwerken als u wilt, zolang u in het bezit bent van uw referentienummer. Wijzigingen dienen uiterlijk 72 uur voor vertrek van de vlucht te worden ingevoerd.

 

Mijn ESTA-reistoestemming is geweigerd. Wat moet ik doen?

U dient contact op te nemen met het consulaat om een visum aan te vragen.

Is ESTA-reistoestemming ook vereist voor kinderen?

Ja, alle reizigers dienen toestemming te hebben van de Amerikaanse overheid.

Heb ik een bewijs nodig?

Nee, de ambassade raadt echter aan om uw aanvraag en de bijbehorende goedkeuring af te drukken, omdat het systeem als verwarrend kan worden ervaren.

Als ik een geldig visum heb, heb ik dan nog steeds ESTA-reistoestemming nodig?

Nee, iedere burger met een geldig visum mag van en naar de Verenigde Staten reizen indien zijn of haar situatie niet is gewijzigd.

Garandeert ESTA-reistoestemming mij toegang tot de Verenigde Staten?

Nee, de bevoegde grensbeambten zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke toestemming.

Vluchten naar Brazilië

Spaanse toeristen die na 2 april 2012 naar Brazilië reizen, dienen in het bezit te zijn van een bevestigd retourticket en voldoende financiële middelen voor het dekken van de verblijfskosten tijdens hun verblijf in het land.

 

U dient de volgende documenten te kunnen tonen aan de Braziliaanse immigratiebeambten:

 

 • Paspoort, met een geldigheid van ten minste 6 maanden.
 • Retourticket, met bevestigde datum.
 • Bewijs van voldoende financiële middelen voor het dekken van de verblijfskosten met een minimale waarde van 170 real (ongeveer 80 euro) per dag. Als bewijs van deze solvabiliteit dient u uw creditcard en het laatste afschrift hiervan te overleggen zodat de limiet kan worden gecontroleerd.
 • In het geval van verblijf in een hotel, dient u een bevestiging van de betaalde reservering te overleggen
 • In het geval dat u in een privéwoning verblijft, is er een uitnodigingsbrief nodig van een inwoner van de plaats van bestemming in Brazilië, waarop de verblijfsduur van de Spaanse toerist wordt vermeld. De brief dient te worden gecertificeerd door een Braziliaanse notaris en vergezeld te gaan van een uittreksel uit het bevolkingsregister dat is uitgegeven op naam van degene die de verklaring afgeeft
 • Net als voorheen hebt u geen visum nodig, behalve voor een verblijf langer dan 90 dagen of om redenen anders dan toerisme.
 • De strengere toelatingseisen gelden alleen voor Spaanse toeristen en niet voor staatsburgers van andere Schengenlanden.
 • De nieuwe maatregelen zijn bekend bij de Braziliaanse consulaten in Spanje en bij de Spaanse autoriteiten.
 • Personen die het land binnenkomen of verlaten met nationale of internationale valuta ter waarde van meer dan 10.000,00 BRL (tienduizend real) of het equivalent daarvan in een andere valuta, zijn verplicht de waarde van contanten, cheques en travellercheques aan te geven bij het bevoegde Secretariaat van de Federale Ontvangsten (Secretaria da Receita Federal) van de plaats waar u het land binnenkomt of het land verlaat.

 

(Besluit vastgelegd door het ministerie van Financiën van Brazilië in deel III van paragraaf 1 van art. 65 van Wet nr. 9069/95. Besluit van de Centrale Bank nr. 2.534/98, art. 1)

Inwoners

Als er een fout optreedt bij de verificatie van uw gegevens (via het Automatische Accreditatiesysteem voor Spaanse Burgers (SARA) van het Spaanse Ministerie van Infrastructuur en Vervoer), moet u uw status als inwoner van Spanje bewijzen met de volgende documenten:

 • Voor minderjarigen jonger dan 14 jaar zonder identiteitskaart: een uittreksel uit het bevolkingsregister is verplicht om te reizen, aangezien er zonder identiteitskaart geen elektronische controle via het systeem van het Spaanse Ministerie van Infrastructuur en Vervoer kan plaatsvinden.

 • Voor inwoners van Spanje, de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland: een uittreksel uit het bevolkingsregister uitgegeven door het gemeentehuis, samen met hun identiteitskaart of paspoort.

 • Voor inwoners van niet-EU-landen: een uittreksel uit het bevolkingsregister uitgegeven door het gemeentehuis, samen met hun Spaanse verblijfsvergunning, waarop moet staan aangegeven dat ze familie zijn van een EU-burger of zelf een langdurige of permanente ingezetene zijn.

 • Voor gedeputeerden of senatoren: bewijs van hun status als gedeputeerde of senator.

Alle getoonde documenten moeten geldig zijn op de vluchtdatum.

Documenten of bewijsstukken die afwijken van de voorgenoemde voorwaarden zijn ongeldig.

Een nationale identiteitskaart of paspoort dient om uw identiteit, maar niet om uw verblijfsvergunning te verifiëren. Air Europa behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan een passagier indien er een gebrek of onregelmatigheid wordt gedetecteerd, of als de passagier zijn verblijfsstatus niet kan bewijzen door middel van een verblijfsdocument.

Als u recht heeft op korting voor inwoners dient uw identiteitskaart of paspoort geldig te zijn op de vluchtdatum.

Leden van Grote Families

Passagiers die een ticket met korting voor grote families hebben, moeten op de luchthaven kunnen aantonen dat ze hier recht op hebben via een identiteitsdocument en geldige pas voor grote families. Er zal worden gecontroleerd of de naam van de begunstigde overeenkomt met de naam op het ticket.

Minderjarigen Jonger dan 14 Jaar

Begeleide minderjarigen

 • Op binnenlandse vluchten zijn kinderen jonger dan 14 jaar vrijgesteld van het meenemen van documentatie. Mogelijk wordt gevraagd het trouwboekje te tonen.
 • Op internationale vluchten moeten personen onder de 18 jaar reizen met een geldig ID-bewijs of paspoort. Een visum is ook vereist afhankelijk van het land van bestemming.

Alleenreizende minderjarigen

 • Op binnenlandse vluchten zijn kinderen jonger dan 14 jaar vrijgesteld van het meenemen van documentatie, hoewel hen kan worden gevraagd het trouwboekje te tonen. Minderjarigen tussen de 5 en 14 jaar mogen alleen reizen indien de ouders of voogd een politieverklaring kunnen overleggen die is verkregen op politiebureaus, kantoren van de Guardia Civil, rechtbanken, notaris- en gemeentekantoren.
 • Op internationale vluchten moeten niet-begeleide minderjarigen jonger dan 18 jaar, een politieverklaring overleggen van de vader, moeder of voogd verkregen op politiebureaus, kantoren van de Guardia Civil, rechtbanken, notaris- en gemeentekantoren.
 • De begeleidingsdienst voor minderjarigen moet vooraf worden aangevraagd.