Voorwaarden Air Europa SUMA

Air Europa SUMA ontstond om u te bedanken voor uw loyaliteit. Spaar SUMA-Miles voor uw vluchten en wissel ze in voor een verscheidenheid aan producten en diensten.

Het doel van het Air Europa SUMA-programma (hierna ook het Programma genoemd) is om de loyaliteit van Air Europa SUMA-klanten te belonen door inwisselbare Miles toe te wijzen voor diensten of producten van Air Europa, luchtvaartmaatschappijen die partner zijn van Air Europa SUMA en andere producten en diensten aangeboden door niet-luchtvaartpartners.

Miles die zijn verkregen als gevolg van de deelname van natuurlijke personen aan het Programma kunnen worden gebruikt voor vliegtickets en andere producten of diensten die worden aangeboden door Air Europa en aan het Programma verbonden bedrijven binnen het Programma (gebruik van Miles). Deze tickets of producten en diensten kunnen in deze Voorwaarden worden aangeduid als 'beloningen'.

AIR EUROPA SUMA-KLANT

Dit is een natuurlijke persoon die zich aanmeldt voor het Air Europa SUMA-programma. En die door het accepteren van deze algemene voorwaarden, de verplichtingen en voordelen op zich neemt die als Air Europa SUMA-klant te allen tijde van kracht zijn.

 

SUMA-MILES SPAREN

Om Miles te verkrijgen, moet de Air Europa SUMA-klant zichzelf identificeren als geregistreerde Air Europa SUMA-klant en zijn/haar Air Europa SUMA-accountnummer verstrekken bij het reserveren van het ticket, inchecken, online inchecken of de incheckterminals op luchthavens. Indien het accountnummer niet is verstrekt voorafgaand aan de vlucht, kunt u dit nog doen in het Air Europa SUMA-gedeelte van de Air Europa-website of door te bellen naar het Air Europa SUMA Callcenter, 911 360 200.

 

BELONINGSTICKET

Vliegticket op vluchten uitgevoerd door Air Europa of partners van Air Europa waarvan de waarde kan worden betaald met Miles, of deels met Miles en deels met geld, volgens de voorwaarden die worden aangeboden in Air Europa SUMA.

 

MILES INWISSELEN

Transactie waarbij de Air Europa SUMA-klant de Miles gebruikt of inwisselt die hij heeft verkregen en geregistreerd op zijn SUMA Miles-account als passagier van Air Europa, van andere luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van het programma of door andere beschikbare producten of diensten die SUMA-Miles opleveren.

De Air Europa SUMA-klant kan de SUMA-Miles gebruiken via de Air Europa-website of door te bellen naar het Air Europa SUMA Callcenter, 911 360 200

 

AANMELDINGSFORMULIER

Dit is de aanvraag voor registratie in het Programma die beschikbaar is op de Air Europa website of door te bellen naar het Air Europa SUMA Call Centre, 911 360 200. Deze aanvraag vereist de gegevens van de natuurlijke persoon die deel zal uitmaken van het geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde bestand met persoonsgegevens waarvoor Air Europa verantwoordelijk is en dat geregeld is in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beheerd in overeenstemming met hetgeen beschreven is in sectie 10 " Privacybeleid" van deze algemene voorwaarden. Dit formulier is de eerste stap naar deelname aan het Air Europa SUMA programma.

 

SUMA-MILES

Valuta die wordt gebruikt bij Air Europa SUMA om een beloning te krijgen voor de gemaakte vluchten en de aankoop van producten of diensten van Air Europa en de partners van het programma en die worden verkregen volgens de uitvoerige informatie vermeld op de Air Europa-website. Miles worden ook als valuta gebruikt om in te wisselen voor tickets van Air Europa, luchtvaartpartners en producten of diensten die deel uitmaken van Air Europa SUMA en worden geleverd door de partners.

NIVEAU-MILES VAN AIR EUROPA SUMA

Dit zijn Miles waardoor het niveau van de Air Europa SUMA-klant wordt vastgesteld. Ze worden verkregen bij vluchten van Air Europa en bij luchtvaartmaatschappijen die behoren tot de SkyTeam-alliantie.

 

INGEWISSELDE MILES

Miles die zijn gebruikt of ingewisseld voor beloningstickets of -diensten door de Air Europa SUMA-klant.

 

BESCHIKBARE MILES

Miles gespaard op de Air Europa SUMA-account van de Air Europa SUMA-klant die kunnen worden ingewisseld voor de beschikbare beloningsdiensten.

 

BELONINGSDIENSTEN

Diensten aangeboden door het programma en die kunnen worden ingewisseld met Miles.

Natuurlijke personen, onafhankelijk van het land waar ze wonen, kunnen aan het programma deelnemen wanneer ze zich aanmelden voor het Air Europa SUMA-programma door middel van het huidige aanmeldingsformulier. Rechtspersonen mogen zich niet aanmelden bij Air Europa SUMA.

Inschrijven voor en toebehoren tot het Air Europa SUMA-programma volgens de algemene voorwaarden is volledig gratis en voor onbepaalde tijd, onverminderd de bepalingen in deze voorwaarden met betrekking tot de beëindiging ervan.

Inschrijving voor het programma veronderstelt dat deze Voorwaarden en de toekomstige aanpassingen ervan zijn geaccepteerd. Een geldig e-mailadres is onder andere vereist om het aanmeldingsproces te bevestigen.

Zodra aan de vereisten die in deze voorwaarden zijn vastgesteld is voldaan, ontvangt de Air Europa SUMA-klant een link via het e-mailadres ingevuld op het aanmeldingsformulier. Deze link moet worden geopend om de Air Europa SUMA-account te activeren en toegang te krijgen tot persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van de Air Europa SUMA-klant.

Air Europa kan natuurlijke personen, oftewel Air Europa SUMA-klanten, indien dit noodzakelijk is om hun aanmelding bij het programma te voltooien, vragen om een fotokopie van het geldige Spaanse identiteitsbewijs (DNI / NIF) / paspoort of verblijfskaart.

Zodra aan de vastgestelde vereisten is voldaan, stuurt Air Europa SUMA een bevestigingsmail van de aanmelding bij het programma en een Air Europa SUMA-klantnummer dat bij reserveringen moet worden vermeld om Miles te verkrijgen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

De Air Europa SUMA-klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan het Air Europa SUMA-programma worden verstrekt en voor de naleving van deze Voorwaarden.

Air Europa verplicht zich ertoe de gegevens verstrekt door de natuurlijke personen die Air Europa SUMA-klanten, als gevolg van hun deelname aan dit programma, te gebruiken volgens de bepalingen vastgelegd in de Spaanse wet 15/1999 van 13 december inzake gegevensbescherming en haar uitvoeringsbepalingen, in overeenstemming met de bepalingen in lid 11 'Privacybeleid' van deze algemene voorwaarden.

De Air Europa SUMA-klant accepteert uitdrukkelijk dat de gegevens en informatie die worden verstrekt tijdens reserveringen via het Programma, kunnen worden gebruikt om diensten of producten te leveren die verband houden met het Programma, zoals het verkrijgen en inwisselen van Miles en de interne afhandeling ervan.

Het Air Europa SUMA-klantnummer dat door het programma wordt verstrekt, is een uniek nummer per Air Europa SUMA-klant en moet worden ingevoerd bij vluchtreserveringen of aankopen van niet-luchtvaartproducten en -diensten die Miles kunnen opleveren, zodat deze kunnen worden geregistreerd op de Air Europa SUMA-accounts van Air Europa SUMA-klanten.

Air Europa behoudt zich het recht voor om de Miles-account te blokkeren en de betrokken SUMA-klant aansprakelijk te stellen in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van het programma of inbreuk op de regels en procedures vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

De voordelen van het Air Europa SUMA-programma zijn compatibel en cumulatief met die van het Air Europa Empresas-programma, waardoor u met dezelfde vlucht de overeenkomstige Miles kunt sparen voor de Air Europa SUMA-klant en, indien van toepassing, punten voor het bedrijf bij het Air Europa Empresas-programma.

Als de Air Europa SUMA-klant dit wenst, kan hij zijn deelname aan het programma beëindigen via het Air Europa SUMA-gedeelte van de website van www.aireuropa.com. De afmelding wordt van kracht binnen een maximale periode van 72 uur na ontvangst van de kennisgeving door Air Europa, die uw account en de Miles van de Air Europa SUMA-klant zal annuleren.

In het geval dat de Air Europa SUMA-klant gedurende een termijn van achttien (18) maanden sinds de laatst geregistreerde transactie geen transactie uitvoert waarbij binnen het programma Miles worden verkregen en/of ingewisseld, inclusief het mogelijke doorgeven of overzetten van Miles door de Air Europa SUMA-klant, dan vervalt het volledige gespaarde Miles-saldo en kan het niet meer worden ingewisseld. Air Europa behoudt zich het recht voor om deze termijn te wijzigen en zal dit doorgeven in het Air Europa SUMA-gedeelte van de website www.aireuropa.com

De acceptatie van deze Voorwaarden door de Air Europa SUMA-klant impliceert dat hij/zij uitdrukkelijk akkoord gaat en Air Europa toestemming geeft om, met behulp van elk technisch geldige hulpmiddel hiertoe, in stemvorm of elke andere vorm, telematicaberichten en -opdrachten in zijn geheel vast te leggen die tot stand zijn gekomen tijdens het gebruik van een dienst van het programma. Daarnaast accepteert de klant de bewijskracht ervan in of buiten rechte. In elk geval kan de gebruiker een kopie van de aangegeven berichten en opdrachten verkrijgen.

Air Europa geeft Air Europa SUMA-klanten toegang tot transactie- en saldo-overzichten van de Miles-account, evenals andere lopende promoties, voordelen en informatie.

Informatieve berichten wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Air Europa SUMA-klant op het aanmeldformulier heeft aangegeven. De Air Europa SUMA-klant kan op elk moment online verzoeken om dit e-mailadres te wijzigen.

Als het overzicht onjuiste informatie bevat of als er twijfels zijn over de geldende promoties, kan de Air Europa SUMA-klant online of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Air Europa SUMA, waar hij/zij kan vragen hoe hij/zij een claim kan indienen.

Er worden geen Miles verkregen voor vluchten of andere aankopen van producten of diensten uitgevoerd door een Air Europa SUMA-klant die zich niet heeft geïdentificeerd met het Air Europa SUMA-klantnummer.

Om veiligheidsredenen heeft het Air Europa SUMA-programma geen toegang tot de vertrouwelijke informatie van passagierslijsten van vluchten.

Het Air Europa SUMA-programma is in principe ontwikkeld voor een internetomgeving, via het Air Europa SUMA-gedeelte van de Air Europa-website. De Air Europa SUMA-klant heeft echter het callcenter van het Air Europa SUMA-programma tot zijn beschikking om eventuele vragen te stellen. Het telefoonummer is 902 401 506 en is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur.

De geregistreerde Air Europa SUMA-klant moet het Air Europa SUMA-programma op een betrouwbare manier en zo snel mogelijk op de hoogte houden van elke wijziging van de gegevens en informatie die aan het programma worden verstrekt. Daarnaast moet de klant garanderen dat de verstrekte gegevens en informatie juist zijn en is hij verantwoordelijk voor alle onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Voor het wijzigen van persoonsgegevens wordt de vastgestelde rectificatieprocedure gevolgd, waarbij om de nodige accreditatie zal worden gevraagd.

Air Miles worden verkregen bij vluchten van Air Europa of luchtvaartmaatschappijen die zijn verbonden met het Air Europa SUMA-programma. Miles kunnen niet worden gespaard bij tickets voor chartervluchten of tickets in een klasse waarvoor Miles zijn gebruikt.

Het totale aantal te sparen Miles wordt berekend aan de hand van het bedrag dat door de Air Europa SUMA-klant is betaald. Miles worden verkregen voor elke euro die uitsluitend wordt betaald op grond van het gepubliceerde basistarief en de brandstoftoeslag. Heffingen, belastingen, openbare lasten of vergelijkbaar, evenals andere kosten met inbegrip van administratiekosten, leveren geen Miles op

 • De Miles die bij Air Europa worden gespaard zijn te vinden op de Air Europa-website in het gedeelte van Air Europa SUMA.
 • Het aantal te sparen Miles bij onze partners, luchtvaartmaatschappijen en andere partners staat vermeld op de pagina die aan elke partner is gewijd.

Miles worden bij onze partners verkregen door het gebruik van de diensten van bedrijven die zijn verbonden met het Air Europa SUMA-programma van Air Europa.

Promotie-Miles verwijzen naar de Miles toegewezen aan de Air Europa SUMA-klantaccount tijdens specifieke promotieacties, zoals de Miles die u als welkomstcadeau van het Programma krijgt of periodieke campagnes waarbij routes beloond worden met Miles.

Miles worden nominaal verkregen.

Voor het verkrijgen van Miles moet de Air Europa SUMA-klant zich tijdens het reserveren of betalen van de dienst die recht geeft op Miles, naar behoren identificeren met het Air Europa SUMA-nummer dat in de bevestigingsmail wordt verstrekt na aanmelding bij het Programma. Zowel het personeel van Air Europa als van bedrijven die aangesloten zijn bij het Programma, kan de deelnemer om een document vragen waaruit zijn identiteit blijkt.

Het is niet mogelijk Miles te verkrijgen als de Air Europa SUMA-klant bij elke reservering of afname van een dienst, of aanvraagproces van niet-geregistreerde Miles, het Air Europa SUMA-nummer niet vermeldt dat voor dit doel door het Programma aan hem/haar is verstrekt. In dit geval zijn noch Air Europa, noch de gelieerde bedrijven verantwoordelijk voor dergelijke omstandigheden. De verantwoordelijkheid voor identificatie ligt bij de Air Europa SUMA-klant zelf.

De Miles worden toegekend aan de Air Europa SUMA-klant, ongeacht wie de geleverde dienst heeft betaald. De Miles die door het gebruik van vliegtickets zijn gespaard, worden pas op de Air Europa SUMA-klantaccount bijgeschreven nadat de vlucht is gevlogen of de dienst is geleverd, mits de Air Europa SUMA-klant eerder zijn/haar Air Europa SUMA-nummer heeft vermeld.

Voor de andere deelnemende bedrijven, oftewel 'partners', moet de identificatie plaatsvinden op het moment van betaling van de geleverde dienst of bij de aankoop van een product.

In geen geval leveren tickets, diensten of producten verkregen door middel van Miles opnieuw SUMA-Miles op, punten van het AirEuropa Empresas-programma noch enig ander extra voordeel als gevolg van een product aangeboden door Air Europa.

Miles worden verkregen met daadwerkelijk gemaakte vluchten. Als een vlucht wordt opgeschort om een reden die in het Vervoerderscontract is bepaald, inclusief overmacht of om veiligheidsredenen, en passagiers met een andere luchtvaartmaatschappij vliegen, worden er geen Miles verkregen.

Miles kunnen worden ingewisseld voor de volgende producten of diensten:

 • Vluchten van Air Europa
 • Vluchten van luchtvaartmaatschappijen die behoren tot de SkyTeam-alliantie
 • Vluchten van luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het Programma.
 • Producten of diensten van niet-luchtvaartpartners van het Air Europa SUMA-programma.

Beloningen worden toegekend nadat de Air Europa SUMA-klant is geïdentificeerd en hij op zijn Miles-account beschikt over voldoende saldo.

Geen enkele andere persoon dan de Air Europa SUMA-klant zelf kan verzoeken Miles in te wisselen, zelfs wanneer een derde partij van de beloning zal genieten.

Het is mogelijk om gemengd te betalen met geld en gespaarde Miles om beloningen in te kunnen wisselen voor tickets van Air Europa.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de Miles vormt een overtreding van deze Algemene voorwaarden

De Air Europa SUMA-klant moet regelmatig de Miles-tabel raadplegen voor de inwisseling van Miles voor beloningen. Air Europa en de aan het Programma verbonden bedrijven behouden zich het recht voor om deze tabel op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar naar behoren vermeld in de voorwaarden van het product of de dienst op de website van www.aireuropa.com.

 • De tickets waarvoor Miles zijn ingewisseld, kunnen worden uitgegeven op naam van de persoon die door de Air Europa SUMA-klant is aangewezen, en dit is niet noodzakelijkerwijs de Air Europa SUMA-klant zelf.
   
 • Vluchtreserveringen en ticketafgiftes met gebruik van Miles moeten worden uitgevoerd op de website van www.aireuropa.com of door te bellen naar het Air Europa SUMA Callcenter, 902 401 506. Het aantal Miles dat moet worden gebruikt voor het beloningsticket bij Air Europa is afhankelijk van het tarief dat op dat moment beschikbaar is. Air Europa behoudt zich het recht voor om dit verkoopproces te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
   
 • De Miles die nodig zijn om een ticket van Air Europa te krijgen met gebruik van Miles, verschillen afhankelijk van de leeftijd van de persoon op wiens naam het ticket zal worden uitgegeven. Kinderen tot twee jaar oud (nog geen twee jaar geworden) betalen dus 10% van het volwassenentarief in Miles, en kinderen van twee tot twaalf jaar (nog geen twaalf jaar geworden) krijgen dezelfde korting als die is vastgesteld voor beschikbare tickets voor het grote publiek. Deze korting is afhankelijk van de vliegroute en het tickettarief.
   
 • Bij het inwisselen van Miles is de inwonerskorting op de Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla en de korting voor grote gezinnen alleen van toepassing voor de gemengde betaalmethode en voor het gedeelte dat met geld wordt betaald. Deze kortingen zijn nooit van toepassing op het gedeelte dat met Miles wordt betaald.
   
 • Of een ticket waarvoor Miles zijn gebruikt wordt uitgegeven, is afhankelijk van het bestaan van voldoende saldo op de account van de Air Europa SUMA-klant en de beschikbaarheid van zitplaatsen, zonder dat de datums waarop de Miles kunnen worden gebruikt op enigerlei wijze worden beperkt.
   
 • Dit soort tickets moet altijd worden bevestigd en het is niet toegestaan om op de wachtlijst te worden geplaatst.
   
 • Bij tickets uitgegeven met gebruik van Miles is geen terugbetaling mogelijk en zijn alleen datum- en routewijzigingen toegestaan indien de reserveringsklasse dit toelaat.
   
 • In geval van instapweigering, gelden voor de Air Europa SUMA-klant bij dit type tickets dezelfde regels als bij betaalde tickets.
   
 • De ontvanger van een dienst waarvoor SUMA-Miles zijn gebruikt, moet zich correct identificeren aan de ticketverkoopbalies van de luchthavens, indien vereist door het personeel van Air Europa.
   
 • De Air Europa SUMA-klant is verplicht tot betaling van de heffingen, belastingen of openbare luchtvaartlasten die verschuldigd zijn en/of die op luchthavens betaald moeten worden, van de administratiekosten en alle andere soorten kosten, lasten of uitgaven die van toepassing zouden kunnen zijn als gevolg van het uitvoeren van transacties waarvoor de gespaarde Miles op uw account zijn gebruikt.
   
 • In geen geval mogen tickets waarvoor Miles zijn gebruikt, contant worden terugbetaald.
   
 • Tickets waarvoor Miles van het Air Europa SUMA-programma zijn ingewisseld, zijn altijd onderworpen aan de Algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en andere interne regelgeving.
 • Air Europa behoudt zich het recht voor om het Air Europa SUMA-programma te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en de voorwaarden te wijzigen. Door de annulering van het programma ontstaan er geen rechten of compensaties voor Air Europa SUMA-klanten die tot het Air Europa SUMA-programma behoren. Air Europa is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van de annulering of wijziging van het Air Europa SUMA-programma.
   
 • De Air Europa SUMA-klant heeft het recht om, in geval van annulering van het Air Europa SUMA-programma door Air Europa, de bestaande Miles op zijn account binnen drie maanden in te wisselen. Na deze periode wordt verstaan dat de Miles zijn verlopen.
   
 • Air Europa is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om het Air Europa SUMA-programma uit te voeren wanneer dit te wijten is aan wettelijk opgelegde verplichtingen of overmacht.
   
 • Het Air Europa SUMA-programma is alleen toegestaan voor natuurlijke personen, ongeacht hun nationaliteit, mits zij voldoen aan de registratievereisten van Air Europa SUMA.
   
 • De verantwoordelijkheid van het Air Europa SUMA-programma en Air Europa is in ieder geval beperkt tot het registreren van de Miles op de Air Europa SUMA-klantaccount volgens de geldende regels voor het verkrijgen van de Miles en om ze in te wisselen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
   
 • Air Europa noch het Air Europa SUMA-programma zijn verantwoordelijk voor:
  • Schade of verliezen van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten en advocaatkosten) die voortvloeien uit een claim van welke aard dan ook, indien er om technische redenen of in overeenstemming met de wetgeving die voor elk geval van toepassing is, verboden of beperkingen bestaan waardoor het programma niet alle beoogde diensten heeft kunnen leveren.
    
  • Mogelijke claims die direct of indirect worden afgeleid van betrekkingen (contractueel of anderszijds) tussen Air Europa SUMA-klanten en de bedrijven die deelnemen aan het programma (partners), door het gebruik/de aankoop van diensten/producten van die bedrijven, en ongeacht of deze betrekking is ontstaan door het verkrijgen of gebruiken van Miles van het programma.
    
 • Air Europa behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken juridische stappen te ondernemen die zij passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving, tegen een Air Europa SUMA-klant die deelneemt aan het programma en het programma frauduleus gebruikt of zijn verplichtingen niet nakomt. Wanneer een dergelijke situatie wordt vastgesteld, zal het programma de Air Europa SUMA-account van de Air Europa SUMA-klant blokkeren en/of annuleren.
   
 • De Air Europa SUMA-klant is aansprakelijk ten opzichte van Air Europa voor alle opzettelijke of frauduleuze handelingen die gevolgen hebben voor het gebruik van het Programma, evenals mogelijke claims van welke aard dan ook, die direct of indirect worden afgeleid van de schending van een van deze Voorwaarden. In dit geval kan Air Europa schadevergoeding eisen en/of de Air Europa SUMA-klant van het programma uitsluiten indien hij een van deze Voorwaarden schendt.
   
 • Deze Algemene voorwaarden worden beheerst, nageleefd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.
   
 • Voor elke kwestie die zich voordoet bij de interpretatie en toepassing van deze Algemene Voorwaarden, onderwerpen de partijen, die uitdrukkelijk afstand doen van het gerecht dat van toepassing zou kunnen zijn, zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken en rechters van Palma de Mallorca.
 • De diensten waarvoor Miles zijn gebruikt, kunnen worden uitgegeven op naam van de persoon die door de Air Europa SUMA-klant is aangewezen, en dit is niet noodzakelijkerwijs de Air Europa SUMA-klant zelf.
   
 • De Air Europa SUMA-klant moet de Miles-tabel raadplegen voor het inwisselen van diensten in de luchtvaart en andere diensten. Air Europa behoudt zich het recht voor om deze tabel te allen tijde te wijzigen, in welk geval deze wordt bijgewerkt met vermelding van de datum van inwerkingtreding in het gedeelte Air Europa SUMA op de Air Europa-website zelf.
   
 • De diensten waarvoor SUMA-Miles kunnen worden ingewisseld, kunnen worden gebruikt om te vliegen met luchtvaartmaatschappijen die verbonden zijn met het Programma en voor andere producten of diensten die deel uitmaken van het Air Europa SUMA-programma.
   
 • Of een reservering van een van de aangeboden diensten wordt bevestigd, is afhankelijk van het bestaan van voldoende saldo op de account van de Air Europa SUMA-klant en de beschikbaarheid van zitplaatsen op de vlucht of van de gevraagde dienst, zonder dat de datums waarop de Miles kunnen worden gebruikt op enigerlei wijze worden beperkt. Als er een datumbeperking is, wordt deze uitvoerig gespecificeerd.
   
 • De diensten waarvoor Miles zijn gebruikt, worden gelijktijdig met de uitgifte bevestigd, waarbij het niet mogelijk is reserveringen op de wachtlijst te zetten of reserveringen te bevestigen na de uitgiftedatum.
   
 • De gereserveerde diensten waarvoor Miles worden gebruikt, kunnen niet worden gewijzigd of terugbetaald.
   
 • De ontvanger van een dienst waarvoor Miles zijn gebruikt, moet zich correct identificeren in het etablissement, indien vereist door het personeel.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt door Air Europa, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van haar Privacybeleid.

  Evenzo informeren wij u dat het inwisselen van de punten gespaard met het loyaliteitsprogramma 'Air Europa SUMA' voor diensten geleverd door de verschillende partners die op dat moment deel uitmaken van het Programma, ertoe leidt dat uw gegevens worden verzonden naar de partner van uw keuze. Hierbij accepteert u ook de voorwaarden van de dienst die door de partner zijn opgesteld. 

   Voor passagiers jonger dan 18 jaar die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma 'Air Europa SUMA' moeten de vaders en/of moeders of wettelijke voogden uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de minderjarige voor de hierboven beschreven doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk als AIR EUROPA de correct ingevulde en ondertekende verklaring ontvangt van de vader, moeder of wettelijke voogd van de minderjarige, vergezeld van een fotokopie van het nationale identiteitsdocument van de vader, moeder of wettelijke voogd, evenals van het trouwboekje of soortgelijk document waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle vereiste documentatie moet worden verzonden naar suma@air-europa.com.

  Het niet leveren van een fotokopie van deze documenten samen met de verklaring leidt tot de uitsluiting van deelname van de minderjarige aan het loyaliteitsprogramma 'Air Europa SUMA'. 

  De kaarthouder wordt naar behoren geïnformeerd en stemt ermee in dat de bedrijven die zijn verbonden aan het loyaliteitsprogramma 'Air Europa SUMA', de verstrekte persoonsgegevens als verwerkers mogen verwerken om de verschillende commerciële overeenkomsten op te stellen die Air Europa met de genoemde derde partijen heeft afgesloten, met het oog op de partners van het Air Europa SUMA-loyaliteitsprogramma, alsmede om een correcte levering van de bijbehorende diensten te garanderen. De bedrijven waarmee AIR EUROPA commerciële overeenkomsten onderhoudt en die samenwerken met dit loyaliteitsprogramma, kunnen worden geraadpleegd op de website 'aireuropa.com', in het gedeelte loyaliteit. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in het volgende ...

INFORMATIE ONLINE INCHECKEN

Online inchecken

Om online in te checken, moet u de volgende gegevens invoeren:

 • Boekingsnummer of ticketnummer.
 • Eerste achternaam van de passagier die u wilt inchecken. Als deze achternaam uit 4 letters of minder bestaat, moet de tweede achternaam worden toegevoegd.
Meer informatie
BEHEER UW BOEKING

Vluchtwijziging

Air Europa biedt u de mogelijkheid om vluchten online te wijzigen.

Meer informatie
VLUCHTINFO

Status van uw vlucht

Controleer de status van uw vlucht door de oorsprong/bestemming of het vluchtnummer in te voeren.

Meer informatie

logo