Privacybeleid

U kunt alle informatie over de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens door Air Europa raadplegen.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Houder
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U. (hierna AIR EUROPA).
Spaans btw-nummer (NIF): A07129430.

 

U kunt contact met ons opnemen via

Adres
Polígono Son Noguera, Ctra. Arenal - Llucmajor Km, 21.5
07630, Llucmajor - Balearen - Spanje

Telefoon
+34 911 401 501

E-mail
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPD) via het bovengenoemde postadres en/of per e-mail: delegadopd@aireuropa.com

De DPD is de persoon die verantwoordelijk is voor het controleren van de correcte naleving van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens door AIR EUROPA. De DPD voert zijn toezichts- en controlewerkzaamheden onafhankelijk en vertrouwelijk uit.

Dit beleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDGDD).

Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, deelneemt aan de blog of onze sociale netwerken, onze app gebruikt, contact opneemt met medewerkers van ons callcenter, rechtstreeks via onze kantoren op de verschillende luchthavens boekt, onze diensten boekt via derden (reisbureaus of andere luchtvaartmaatschappijen) of enig ander kanaal waarbij persoonsgegevens door AIR EUROPA worden verwerkt, stemt u ermee in dit privacybeleid te accepteren, evenals de bepalingen in de wettelijke voorwaarden en het cookiebeleid.

Bij AIR EUROPA verstrekken wij u informatie zodat u voorafgaand aan het invullen van uw persoonsgegevens toegang heeft tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

Indien u besluit aanvullende diensten te boeken, zoals artikelen kopen aan boord, kunnen naast de bepalingen van dit beleid ook andere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Identificatie- en contactgegevens
Bij het maken van boekingen, hetzij op eigen naam, hetzij namens anderen (in het geval van minderjarigen of andere personen, ook van reisbureaus of andere luchtvaartmaatschappijen) worden de volgende identificatie- en contactgegevens van de passagier gevraagd: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en stem (als u ons belt via ons callcenter).

Ook worden de betaalgegevens van de klant en/of passagier verzameld, zoals bankpas (kaartnummer, houder, CVV/CVC/CID) of gebruik van PayPal, Bizum of Revolut voor betaling van de geboekte diensten.

Tevens kunnen op het moment van inchecken de geboortedatum, de nationaliteit, het land van verblijf en het paspoortnummer of identiteitsbewijs worden verzameld, afhankelijk van de bestemming van uw vlucht. Bovendien verplicht de EU-verordening 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart ons om de contactgegevens op te vragen (voornaam, achternaam en telefoonnummer) van een persoon die u aanwijst om contact op te nemen in geval van een incident of noodgeval. De klant en/of passagier beslissen vrijwillig om dit onderdeel al dan niet in te vullen.

In het geval dat de passagier een niet-begeleide minderjarige is, worden ook de identificatie- en contactgegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger verwerkt, evenals de personen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van het kind naar de luchthaven van vertrek en het ontvangen op de luchthaven van aankomst.

Gegevens met betrekking tot de reis
Tijdens het proces van boeking of check-in worden alle gegevens die zijn verstrekt voor de aanpassing en personalisatie van de service opgeslagen (stoel, bagageopties, extra assistentie, afhalen bagage enz.), net als de gegevens die nodig zijn om de betaling te verrichten (bankpas, PayPal, Bizum of Revolut), het reisschema, de instapkaart, aansluitende vluchten, evenals elk incident dat de vlucht beïnvloedt (mogelijke vertragingen of aangebrachte wijzigingen).

Op dezelfde manier zal de vluchtrecorder, algemeen bekend als ‘zwarte doos’, tijdens de reis de stem van passagiers en cabinepersoneel opnemen zodat, in het geval van een ongeval, kan worden geanalyseerd wat er in de voorgaande momenten is gebeurd en de mogelijke oorzaken kunnen worden vastgesteld.

Als er zich een incident voordoet, kan AIR EUROPA contact opnemen met de persoon of entiteit die is opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen, op voorwaarde dat de passagier dergelijke informatie heeft ingevoerd op het moment van aankoop. In het geval van een ernstig incident zal AIR EUROPA ook haar noodplan (ERP) toepassen, om via de contactkanalen die zij passend acht de getroffen passagiers, evenals hun families en vrienden te kunnen helpen. In dergelijke situaties kunnen andere gegevens worden verzameld van personen die contact opnemen met een van de kanalen.

Andere verwerkte gegevens zijn het gebruik van onze aanvullende diensten zoals VIP-lounges, entertainmentsystemen aan boord en dergelijke.

Gegevens over eerdere reizen en alle aspecten die daarmee verband houden worden ook verwerkt, inclusief toegang tot hogere klasse (‘upgrades’), bagagebehoeften, problemen op luchthavens, bagage-incidenten en uw opmerkingen als klant.

Gevoelige gegevens
In bepaalde gevallen, en om onze service op uw behoeften af te stemmen, moet u of een derde partij (reisbureau) ons gegevens verstrekken die door de regelgeving als gevoelig worden beschouwd en die extra bescherming behoeven.

Sommige van deze gelegenheden kunnen zich voordoen bij het vereisen van specifieke assistentiebehoeften (rolstoel, zuurstof), een toestemming om te vliegen (medische aandoening of een zwangerschap van meer dan 28 weken) of het aanvragen van voedselvoorkeuren. Daarbij kunnen indirect aanwijzingen worden gegeven over de etniciteit, religieuze overtuigingen of gezondheidstoestand (allergieën, diabetes, zwangerschap enz.), opgenomen in artikel 9 van de AVG.

Deze gegevens worden alleen verzameld met uw toestemming (bij het selecteren van de bijbehorende diensten tijdens de boeking) en worden uitsluitend gebruikt om u tijdens de reis de gevraagde service te bieden. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens, maar dit kan ertoe leiden dat niet aan uw verzoeken wordt voldoen.

Als u deelneemt aan het SKYCLEARED-programma, kunt u uw persoonlijke documentatie zoals: paspoort, visum, vaccinatiebewijzen/COVID-certificaten (gevoelige gegevens), indien vereist door de autoriteiten van uw bestemming, valideren als onderdeel van de online check-in (app of web). Het doel is om uw ervaring in de luchthaven te verbeteren en het proces sneller en veiliger te maken (zonder uw documentatie te tonen bij het inchecken of bij het instappen, aangezien u in onze systemen bent geregistreerd als een geschikte passagier om te reizen).

In de luchthavens die apparatuur voor biometrische controle hebben geïnstalleerd (gevoelige gegevens) verzamelen we in geval van aanmelding (optioneel) alleen de bevestiging van identiteitsverificatie in de verschillende fasen van het circuit in de luchthaven (veiligheidscontroles in de luchthaven en instappen in het vliegtuig), evenals de gegevens waarmee we deze informatie automatisch kunnen koppelen aan de bijbehorende boeking en het instappen correct kunnen uitvoeren. Wij verzamelen of verwerken geen biometrische gegevens van onze passagiers; deze dienst wordt aangeboden door de luchthavenbeheerder, bijvoorbeeld AENA (Privacybeleid van het biometriesysteem van Aena), zodat de gegevensverwerking rechtstreeks door hen wordt uitgevoerd.

Gegevens van registratie en/of aanmelding voor het AIR EUROPA SUMA-loyaliteitsprogramma
Als u zich aanmeldt, worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt zoals het AIR EUROPA SUMA-nummer, adres (indien de fysieke kaart wordt aangevraagd), bewijsstukken, geboortedatum, het specifieke type kaart (SUMA, SILVER, GOLD en PLATINUM), de Miles die u heeft verzameld of ingewisseld en andere gegevens met betrekking tot uw account.

Gegevens van inschrijving voor nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de in het formulier gevraagde gegevens (naam en e-mailadres) verzameld, evenals de gegevens die verband houden met de taal en markt via de website.

Gegevens verzameld tijdens het browsen op internet of apps
Wanneer u onze websites of applicaties bezoekt, verzamelt AIR EUROPA gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt zoals het IP-adres, de browser, het besturingssysteem en het gedrag/gebruik van de site/app. Ze worden allemaal verzameld via cookies en soortgelijke technologieën. De gebruiker kan instemmen met het gebruik van geolocatiegegevens of andere gegevens waar wij om vragen; de weigering om deze te gebruiken heeft op geen enkele manier invloed op het verlenen van de service.

In het geval dat u gebruik maakt van onze streaming-, entertainment- of wifi-service aan boord, worden ook uw gebruiks- en browsegegevens verwerkt.

Communicatie met AIR EUROPA
Als u communiceert via een van de aangeboden kanalen (formulieren, e-mails, telefoon, sociale netwerken), worden de gegevens die in die communicatie worden verstrekt bewaard terwijl uw verzoek wordt beantwoord. Dit omvat het opnemen van telefoongesprekken (stem) in het geval van contact met het callcenter (telefoon). Op dezelfde manier wordt onze communicatie voor het mededelen van de boeking, instapkaart of vluchtwijzigingen opgeslagen.

Deelname aan prijsvragen of commerciële acties
We bewaren uw gegevens in het geval dat u heeft deelgenomen aan een prijsvraag of promotieactie, of met ons heeft gecommuniceerd via sociale netwerken zoals Facebook of Twitter.

Verlies van voorwerpen
Als u op enig moment tijdens de reis een voorwerp vergeet in de faciliteiten van AIR EUROPA, dat wil zeggen in onze vliegtuigen of bussen, kunt u de levering bij het terugvinden aanvragen via een webformulier (van onze medewerker FOUNDSPOT S.L.). In dit formulier worden persoonsgegevens gevraagd (voor- en achternaam van de aanvrager en/of passagier, telefoonnummer en e-mailadres), naast informatie over het verloren voorwerp (beschrijving, merk, kleur, model, foto's, plaats van verlies, vluchtnummer enz.).

Hierna worden de verschillende doeleinden toegelicht waarvoor AIR EUROPA uw gegevens verwerkt:

 • Beheer van boekingen en reisschema.
 • Beheer van entertainment aan boord (tijdschriften, films, series enz.).
 • Beheer van vragen, klachten/incidenten, claims en verzoeken van de klant en/of passagier, evenals alle andere communicatie.
 • Beheer van immigratie- en/of inreis- of uitreisprocedures vanaf het grondgebied van een staat, waarborgen van de veiligheid en voldoen aan een aantal andere wettelijke vereisten die van toepassing zijn op alle luchtvaartmaatschappijen (PNR-gegevens).
 • Beheer van het loyaliteitsprogramma AIR EUROPA SUMA, waaronder verzending van commerciële communicatie door AIR EUROPA en haar partners.
 • Beheer van de nieuwsbrief.
 • Beheer van de verzending van commerciële communicatie door AIR EUROPA en derde partijen.
 • Beheer van analytische taken en marktstudies, via cookies en andere soortgelijke technologieën en hulpmiddelen.
 • Beheer van de follow-up van klanten die de site/app gebruiken, om manieren vast te stellen om de browse-ervaring te verbeteren.
 • Beheer van de communicatie van persoonsgegevens aan dienstverleners en/of medewerkers waarop u bijkomend een beroep doet. Beheer van noodsituaties, rampen of overmacht in het algemeen.
 • Beheer van website, app, sociale netwerken en blog.
 •  Beheer van vluchtveiligheid.
 • Beheer en preventie van fraude, evenals naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Beheer van uw verzoek om verloren voorwerpen op te sporen in de faciliteiten van AIR EUROPA.
 • Beheer van de servicekwaliteit via online-enquêtes of soortgelijke diensten. 

De wetgeving inzake gegevensbescherming (artikelen 6 en 9 AVG) voorziet in mogelijke situaties waarin persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. AIR EUROPA legitimeert de verwerkingen die zij uitvoert op basis van:

Precontractuele maatregelen en/of contractuele uitvoering

 • Om via e-mail of sms te communiceren over alle aspecten van de reis (nieuwe boekingen, statusupdates, service- of operationele communicatie, instapproces, vluchtverbindingen) en, in het algemeen, het verlenen van de door de klant geboekte service; In de veronderstelling dat deze informatie essentieel is voor de correcte dienstverlening, maar dat ze in geen geval als marketingcommunicatie zal worden beschouwd. 
 • Voor het beheer van vragen, klachten/incidenten, claims en verzoeken van de klant en/of passagier, evenals alle andere communicatie.
 • Het uitvoeren van enquêtes over de tevredenheid met de service of met het loyaliteitsprogramma AIR EUROPA SUMA.
 • Beheer van entertainment aan boord (tijdschriften, films, series enz.).

Wettelijke verplichting

 • De communicatie van gegevens aan de bevoegde autoriteiten (sectie ‘Ontvangers’).
 • Wanneer AIR EUROPA de wettelijke verplichting heeft, in overeenstemming met de huidige regelgeving, om fraude te onderzoeken, te voorkomen en op te sporen.
 • Wanneer de belanghebbende zijn rechten inzake gegevensbescherming uitoefent.
 • Voor gerechtelijke acties ondernomen door of gericht tegen AIR EUROPA.
 • Voor het beheer van noodsituaties, rampen of in het algemeen overmacht.

Gerechtvaardigd belang (AIR EUROPA)

 • Voor het onderzoeken, voorkomen en opsporen van fraude tegen AIR EUROPA.
 • Om diensten aan te bieden en te verlenen die voldoen aan de behoeften van de klant, en een meer persoonlijke behandeling te bieden.
 • Uitvoeren van analytische en marktstudies.
 • Voor het verzenden van commerciële communicatie van producten of diensten vergelijkbaar met de producten of diensten geboekt door de klant, langs elektronische weg (e-mail, sms, push-berichten in onze app enz.) en/of per telefoon.

Toestemming

 • Voor het verzenden van commerciële communicatie van AIR EUROPA en haar partners, wanneer de klant zich aanmeldt voor het loyaliteitsprogramma AIR EUROPA SUMA.
 • Voor het verzenden van commerciële communicatie van AIR EUROPA en andere derde partijen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Om persoonsgegevens over te dragen aan sommige van onze leveranciers en/of medewerkers.
 • Om gevoelige gegevens (gezondheid, overtuigingen of biometrische gegevens) te verwerken die door de klant en/of passagier zijn verstrekt.
 • Om cookies en vergelijkbare technologieën en tools op de website te accepteren.
 • Om te communiceren op onze sociale netwerken of blog, inclusief inschrijving voor de nieuwsbrief.
 • Om uw verzoek te beheren om een ​​voorwerp te lokaliseren en te verzenden dat verloren is gegaan in de faciliteiten van AIR EUROPA, geformaliseerd door het webformulier van de leverancier FOUNDSPOT S.L. in te vullen.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van dit Privacybeleid betekent dat het onmogelijk is om u aan te melden en te genieten van de diensten die wij aanbieden.
 

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de dienst die kan worden gecontracteerd. In ieder geval worden uw gegevens bewaard voor de geldigheidsduur van de contractuele relatie. Zodra dit is voltooid, zullen wij uw gegevens geblokkeerd houden gedurende de verjaringstermijnen van de verplichtingen die zijn voortgekomen uit de verwerking en/of de toepasselijke wettelijke termijnen, ter beschikking blijven van de bevoegde autoriteiten, ter attentie van de mogelijke verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien uit de verwerking, waarna ze worden verwijderd.

Op dezelfde manier worden uw gegevens bewaard zolang u zich niet verzet tegen de verwerking of uw (eerder verleende) toestemming intrekt, evenals wanneer er geen commerciële noodzaak of legitiem belang is, in staat zijn om (i) ze te anonimiseren, om ze te behandelen voor statistische doeleinden zodat we onze klanten beter kunnen begrijpen, evenals hun voorkeuren of behoeften; (ii) ze blokkeren, terwijl ze ter beschikking blijven van de bevoegde autoriteiten, gedurende de wettelijk vastgestelde verjaringstermijnen om tegemoet te komen aan de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van uw gegevens; of (iii) ze te verwijderen.

 • AIR EUROPA werkt samen met bedrijven uit de bedrijvengroep waartoe ze behoort (Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.; Air Europa Holding, S.L.U.; AIR Europa Suma Miles, S.L.U.; Aeronova, S.L.U.), evenals een aantal externe dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die deze gegevens verwerken in naam en voor rekening van AIR EUROPA als gevolg van hun dienstverlening (gegevensverwerkers).
  Meer specifiek voeren de vermelde bedrijven hun diensten onder meer uit in de volgende sectoren: diensten van logistiek/handling (bagage- en passagiersassistentie, baanoperaties); reisbureaus of metazoekmachines (wijzigingen in vluchtschema, annuleringen); luchtvaartmaatschappijen (overstappen van een AIR EUROPA-vlucht naar een vlucht die door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd); juridisch advies (verdediging van onze legitieme belangen in het kader van juridische, administratieve, gerechtelijke of buitengerechtelijke acties en processen); verzekeringsmaatschappijen, intermediaire entiteiten, evenals specialisten en experts (incidenten); bedrijven die technologische diensten verlenen (alles met betrekking tot IT, follow-up web/app); fysieke en operationele beveiligingsbedrijven (luchthavenagenten); bedrijf voor luchthavenbeveiliging (controles); callcenterbedrijven (klantenservice); multidisciplinaire professionele dienstverleners; bedrijven met betrekking tot onderhoud; evenals de bedrijven van de aangegeven bedrijvengroep of de bedrijven voor fraudepreventie (online tickets kopen, betalingsverwerker, betalingsgateway).
 • We zullen uw persoonsgegevens verstrekken als antwoord op informatieverzoeken (wettelijke verplichting) van de staatsorganen en -veiligheid (om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze passagiers, werknemers en activa te beschermen); Rechters of rechtbanken (onze legitieme belangen verdedigen); gezondheidsautoriteiten (onderzoeken naar mogelijke infecties aan boord, om mogelijke contacten met besmette mensen op te sporen en de verspreiding van ziekten in te perken), of een andere openbare administratie of autoriteit, zowel Spaans als uit een ander land
 • In overeenstemming met de regelgeving en/of wettelijke voorschriften van het land van bestemming zullen we de gegevens aangeduid als ‘PNR’ (passagiersnaam, contactgegevens, routebeschrijving en boekingsdetails) doorgeven aan de douane- en immigratiedienst of de bevoegde autoriteit van de verschillende landen waar u doorheen reist (eindbestemming of tussenstop) en in sommige gevallen de landen waarover u vliegt. Deze gegevens worden altijd tussen 24 en 48 uur voor de vlucht verstrekt. Als u bijvoorbeeld naar Frankrijk vliegt, worden bovengenoemde gegevens aan de Franse autoriteiten verstrekt. Deze overdracht zal ook plaatsvinden in multi-segment retouren aan de autoriteiten van het land of de landen waar uw vlucht een tussenstop maakt. 
  In andere landen, zoals de Verenigde Staten, is het wettelijk verplicht om de gegevens mee te delen van alle vluchten die overvliegen of kunnen overvliegen of onverwachts landen op hun grondgebied (Secure Flight Program). Als u bijvoorbeeld een vlucht van Madrid naar Havana of Cancún boekt, zijn wij genoodzaakt uw gegevens door te geven aan de Amerikaanse autoriteiten (72 uur voor het geplande vertrek van de vlucht; 48 uur voor het geplande vertrek van de vlucht; voor het instappen en zodra de vlucht vertrekt). Het gevolg hiervan is dat, zelfs als u niet in de Verenigde Staten landt en/of niet over het grondgebied van de Verenigde Staten vliegt, u niet naar uw bestemming kunt gaan en van uw reis kunt genieten als u de toegang tot de Verenigde Staten is ontzegd. 
 • Als u bent geregistreerd in het TSA Prev®-programma, dat is ontworpen om uw doorgang door veiligheidscontroles in de Verenigde Staten te versnellen, zullen we uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten die deelnemen aan het programma door de bovengenoemde PNR-gegevens te verzenden.
 • Wij zullen uw gegevens doorgeven aan andere luchtvaartmaatschappijen, met name leden van de SkyTeam-alliantie, evenals zee- of landvervoerders die nodig zijn voor het verlenen van de door u gevraagde diensten. Bijvoorbeeld wanneer uw reisschema een vlucht omvat die wordt uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij of bestaat uit meerdere transporten die u heeft geboekt. Deze zullen worden vermeld op het moment van boeking. Het boeken van de diensten wordt beschouwd als de uitdrukkelijke toestemming van uw kant om de overdracht van gegevens te laten plaatsvinden. 
 • We zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan instellingen die creditcards en debetkaarten uitgeven, kredietinformatiebureaus en dienstverleners op het gebied van fraudebestrijding, evenals aan betalingsverwerkers en de betalingsgateway zelf (u kunt de lijst bekijken in de tabel met medewerkers). Het boeken van de dienst via de website of app zal worden beschouwd als het verlenen van uitdrukkelijke toestemming van uw kant om genoemde gegevensoverdracht te laten plaatsvinden. 
 • We zullen uw gegevens doorgeven aan de wereldwijde distributiesystemen of ‘GDS’, geautomatiseerde systemen die door AIR EUROPA worden gebruikt om boekingen te beheren, tickets uit te geven enz. dit maakt een interconnectie mogelijk om in realtime de verschillende producten en diensten die worden aangeboden te verdelen. 
 • Als u diensten boekt bij onze partners, kunnen we uw gegevens (voornaam, achternaam en bestemming) delen om het boekingsproces te versnellen. De behandeling van die gegevens zal worden geregeld door een eigen privacybeleid dat beschikbaar is op hun website. Bijvoorbeeld:
  • Sherpa: partner die u helpt bij het verkrijgen van de juiste reisdocumenten en u informeert over de huidige reisvoorwaarden.
 • We zullen uw gegevens doorgeven aan de entiteiten waarop u een beroep heeft gedaan om informatie te verkrijgen over onze vluchten of aangeboden diensten (bijvoorbeeld: metazoekmachines voor vluchten, reizen en aanbiedingen of reisbureaus) om de relatie tussen AIR EUROPA en genoemde entiteiten te beheren (bijvoorbeeld: toerekening van wisselkosten bij aankoop) en ervoor te zorgen dat niet meer dan de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld. 

Wij informeren u dat sommige van de bovengenoemde dienstverleners, evenals sommige medewerkers of luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte en soms in gebieden die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie (zoals Colombia). 

In dergelijke gevallen voert AIR EUROPA deze internationale gegevensoverdrachten uit op basis van een adequaatheidsbesluit of met voldoende garanties. Op deze manier hebben de aanbieders (behandelaars en/of subverwerkers) en AIR EUROPA de door de Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ondertekend, waarvan de inhoud kan worden geraadpleegd via de volgende link:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80739

Bij gebrek aan voldoende garanties zal het worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of onder de bescherming van de noodzaak om het contract dat met de gebruiker is gesloten uit te voeren, zoals in het geval van een van onze betalingsverwerkers.

Op dezelfde manier kunnen we, als de toepasselijke regelgeving dit vereist, worden verplicht om uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw PNR-gegevens, over te dragen aan openbare of overheidsinstanties van landen die zijn opgenomen in uw reisschema. Mogelijk liggen die buiten de Europese Unie en hebben ze daarom een niveau van gegevensbescherming dat niet vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie.

Als u niet akkoord gaat met deze overdracht, informeren wij u dat u uw boeking mogelijk niet bij ons kunt formaliseren.

Welke rechten heb ik en hoe kan ik deze uitoefenen?
De regelgeving kent u een reeks rechten toe met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan AIR EUROPA verstrekt. Deze rechten zijn:

 • Recht op toegang. Geeft u toestemming om contact met ons op te nemen om na te gaan of uw gegevens worden verwerkt en, indien dit het geval is, om informatie hierover te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie. U kunt verzoeken om rectificatie van alle gegevens die u als onjuist beschouwt en wij zullen deze corrigeren met de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.
 • Recht op verzet. Wanneer de behandeling wordt gedekt door een openbaar of legitiem belang, profielen worden aangemaakt of de verwerking voor direct marketing is, kunt u zich hiertegen verzetten. AIR EUROPA (met uitzondering van direct marketing) kan redenen aanvoeren die prevaleren boven dit recht.
 • Recht op verwijdering. U kunt verzoeken om verwijdering van de verstrekte gegevens, mits de door de regelgeving gestelde oorzaken zich daarbij voordoen (zie artikel 17 AVG).
 • Recht om beperking van uw verwerking te vragen. Dit is een aanvullend recht waarbij AIR EUROPA, zolang u om verwijdering, rectificatie of bezwaar tegen de verwerking heeft gevraagd, de gegevens blokkeert totdat uw claim is opgelost.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt, wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, verzoeken om de overdracht van uw gegevens aan een ander bedrijf, op voorwaarde dat de verwerking gelegitimeerd is op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van een contract.
 • Rechten om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde beslissingen. Dit recht is bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet wordt onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op de verwerking van uw gegevens, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.

U kunt uw rechten snel en eenvoudig uitoefenen door het volgende onlineformulier in te vullen.

U kunt op ieder moment schrijven naar de maatschappelijke zetel van AIR EUROPA of naar het e-mailadres delegadopd@aireuropa.com, om de uitoefening van uw rechten aan te vragen.

Kan ik voor verwerkingen waarvan de rechtmatigheid is gebaseerd op toestemming, deze intrekken?
In het geval dat toestemming is verleend voor een specifiek doel, heeft u het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat u deze heeft ingetrokken.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de controleautoriteit?
Als een gebruiker van mening is dat er een probleem is met de manier waarop AIR EUROPA met zijn gegevens omgaat, kan hij zijn claim richten aan de functionaris voor gegevensbescherming of de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde het Spaans agentschap voor gegevensbescherming in het geval van Spanje, C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid of via internet: https://www.aepd.es

Elke verwerking van persoonsgegevens brengt een risico met zich mee voor de gebruikers die ze verstrekken. Dit risico kan zich voordoen als gevolg van een beveiligingsinbreuk die de privacy van onze klanten schendt. Om deze reden neemt AIR EUROPA de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons verstrekt te garanderen, waardoor elke vernietiging, verlies, ongeoorloofde communicatie of toegang, onbedoelde of verboden wijziging van de verzonden persoonsgegevens wordt vermeden. 
Deze maatregelen zijn onderverdeeld in organisatorisch en technisch. De eerste zijn de maatregelen die we treffen om het bewustzijn te vergroten, onze medewerkers te sensibiliseren en voor te lichten, en daarbij het nodige veiligheidsbeleid en -protocollen aan te nemen. De tweede zijn die van technologische aard, zoals gegevensversleuteling, pseudonimisering van informatie, antivirus of firewalls.

Bovendien worden deze maatregelen herzien en aangepast in een cyclus van continue verbetering, zodat de beveiliging niet achterhaald blijft met betrekking tot nieuwe bedreigingen die zich voordoen. Desondanks bestaat er geen nulrisico en totale veiligheid, en is het mogelijk dat AIR EUROPA met succes wordt aangevallen met een informatielek tot gevolg. In een dergelijk geval zullen we de bevoegde controleautoriteit en u zo snel mogelijk op de hoogte stellen, met gedetailleerde informatie over de betrokken gegevens.

Onze website gebruikt ‘cookies’ om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Als u meer informatie wenst over hoe AIR EUROPA cookies gebruikt, raadpleeg dan het Cookiebeleid.

BEDRIJF

PRIVACYBELEID

DOEL INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
Riskified Ltd https://www.riskified.com/terms/ Detectie en preventie van fraude voor Air Europa en andere Riskified-klanten. Israël, Nepal en de Verenigde Staten
Worldpay B.V.
Worldpay (UK) Ltd
Worldpay Ltd
Worldpay AP Ltd
https://online.worldpay.com/terms/privacy Betalingsverwerker. Verenigd Koninkrijk
Amadeus IT Group, S.A. https://amadeus.com/es/politicas/politicas-de-amadeus Entiteit die het Global Distribution System (GDS) levert, waarbij: reisinformatie wordt geraadpleegd; tickets worden uitgegeven; kredietkaarten worden verwerkt, authenticatie en fraudepreventie worden uitgevoerd; enz.

In deze gevallen, en zolang u het ticket op de website, in de app, maar ook in het callcenter of in de kantoren van de verschillende luchthavens heeft gekocht, treedt Amadeus op als gegevensbeheerder, zodat Air Europa uw persoonsgegevens zal overdragen om de dienst te kunnen verlenen.
N.v.t.
Sherpa https://www.joinsherpa.com/legal/privacy-policy Informatie en beheer van de documentatie die nodig is om te reizen. N.v.t.

FOUNDSPOT, S.L.

https://www.foundspot.com/es/politica-privacidad/

Entiteit gecontracteerd om het zoeken naar verloren voorwerpen te vergemakkelijken.

N.v.t.
SkyTeam https://www.skyteam.com/en/joint-privacy-notice SkyTeam is de alliantie waarvan AIR EUROPA lid is, die persoonsgegevens verwerkt om passagiers in elke fase van de reis een betere reiservaring te bieden. Afhankelijk van het SkyTeam-lid en de geselecteerde reisbestemmingen.

 

 

 


logo