Aansprakelijkheidslimiet

Om breekbare, bederfelijke of waardevolle bagage in te checken, is het raadzaam om hun waarde aan te geven.

Als u breekbare, bederfelijke of waardevolle artikelen incheckt

Air Europa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan artikelen die zijn ingecheckt als breekbaar (glazen flessen, schilderijen, kunstwerken, souvenirs enz.), bederfelijk materiaal, geld, valuta, sieraden, kunstwerken, edele metalen, zilverwerk, titels of andere kostbaarheden, dure kleding, optische en/of elektronische apparaten, camera's, muziekinstrumenten, gereedschapskisten, verhandelbare effecten, waardepapieren en aandelen, paspoorten en andere documenten, waardevolle voorwerpen of slecht verpakte sportuitrusting buiten de wettelijk vastgestelde grenzen. De passagier kan gebruikmaken van een hogere aansprakelijkheidslimiet door een speciale verklaring af te leggen, uiterlijk bij het inchecken, en een extra vergoeding te betalen.

Bagage-incidenten

Ga in geval van verlies, beschadiging of vertraging in de afgifte van ingecheckte bagage onmiddellijk naar de incidentbalie voordat u de bagagehal verlaat. Daar beschikt men over de nodige informatie en het vereiste PIR-formulier (Property Irregularity Report) om het incident op te lossen.

 

Indien het PIR niet wordt geformaliseerd, aanvaardt het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor bagage in overeenstemming met art. 31.1 van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend in Montreal op 28 mei 1999 en art. 3.1 van de Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997.

Kleine schade aan bagage

Kleine schade veroorzaakt door de aard, gebreken of tekortkomingen van de reis vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Goed gebruik van koffers en het respecteren van de door de fabrikant voorgestelde gewichts- en capaciteitsspecificaties helpen deze schade te voorkomen. Om deze redenen aanvaarden de luchtvaartmaatschappijen, in overeenstemming met het Verdrag van Montreal, geen verantwoordelijkheid voor kleine schade en accessoires die uit de bagage steken en die de hierboven beschreven oorzaken hebben.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN VLOEISTOFFEN

Heeft u vloeistoffen in uw bagage?

Artikelen die vloeistoffen of stoffen van vergelijkbare consistentie bevatten, mogen worden vervoerd in maximaal 10 houders van 100 ml (1 liter totaal).

Meer informatie
GEVAARLIJKE EN VERBODEN VOORWERPEN

Verboden voorwerpen

Onder meer voorwerpen die als bot, scherp of snijdend worden beschouwd zijn verboden in de vliegtuigcabine. Zie voor meer informatie het gedeelte over 'Verboden voorwerpen'. 

Meer informatie
VERKLARING VAN BELANG

Waardevolle voorwerpen in de bagage

Als u waardevolle spullen in uw bagage vervoert, heeft u de mogelijkheid om dit vast te leggen door de bijzondere verklaring van belang uit te voeren.

Meer informatie