LOYALITEITSPROGRAMMA

Algemene voorwaarden

Krijg toegang tot uw account of meld u aan voor het beste loyaliteitsprogramma.

Het doel van het Air Europa SUMA-programma (hierna ook het programma genoemd) is om de loyaliteit van Air Europa SUMA-klanten te belonen door verzilverbare Miles toe te wijzen voor diensten of producten van Air Europa, luchtvaartmaatschappijen die partner zijn van Air Europa SUMA en andere producten en diensten aangeboden door niet-luchtvaartpartners.

Miles die zijn verkregen als gevolg van de deelname van natuurlijke personen aan het programma, kunnen worden gebruikt voor vliegtickets en andere producten of diensten die worden aangeboden door Air Europa en aan het programma verbonden bedrijven binnen het programma (gebruik van Miles). Deze tickets of producten en diensten kunnen in deze Voorwaarden worden aangeduid als 'beloningen'.

AIR EUROPA SUMA KLANT

Dit is de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor het Programma en die, door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, de verbintenissen en voordelen als Air Europa SUMA klant op zich neemt die op een bepaald moment van kracht zijn.

PRIJSBONNEN

Vliegticket op vluchten uitgevoerd door Air Europa of Air Europa Partners, waarvan de waarde kan worden uitbetaald in Miles, of deels in Miles en deels in cash, volgens de voorwaarden aangeboden door Air Europa SUMA.

KILOMETERAFSCHRIJVING

Verrichting waarbij de Air Europa SUMA klant de op zijn Air Europa SUMA account verkregen en geregistreerde SUMA Miles gebruikt of inwisselt als passagier van Air Europa, van andere luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van het Programma of van enig beschikbaar product of dienst die SUMA Miles oplevert. Air Europa SUMA klanten kunnen SUMA Miles inwisselen via de Air Europa website of door te bellen naar het Air Europa SUMA Call Centre, 911 360 360 200.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Dit is de aanvraag voor registratie in het Programma die beschikbaar is op de Air Europa website of door te bellen naar het Air Europa SUMA Call Centre, 911 360 200. Deze aanvraag vereist de gegevens van de natuurlijke persoon die deel zal uitmaken van het geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde bestand met persoonsgegevens waarvoor Air Europa verantwoordelijk is en dat geregeld is in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beheerd in overeenstemming met hetgeen beschreven is in sectie 10 "Privacybeleid" van deze algemene voorwaarden. Dit formulier is de eerste stap naar deelname aan het Air Europa SUMA programma.

SUMA MILES

Valuta die gebruikt wordt in Air Europa SUMA om een beloning te verkrijgen voor gemaakte vluchten en de aankoop van producten of diensten bij Air Europa en de Partners van het Programma en die beloningen opleveren volgens de gedetailleerde informatie die van kracht is op de Air Europa website. De Miles zijn ook de valuta die gebruikt wordt om ze in te wisselen voor Air Europa award tickets, Air Europa Partners en producten of diensten die deel uitmaken van Air Europa SUMA en geleverd worden door de Partners.

AIR EUROPA SUMA LEVEL MILES

Dit zijn de Miles die worden gebruikt om het niveau van de Air Europa SUMA klant vast te stellen. Ze worden verdiend op Air Europa vluchten en die van de luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de SkyTeam Alliantie.

VERKEERDE MILES

Miles die gebruikt of ingewisseld werden voor tickets of diensten toegekend door de Air Europa SUMA klant.

MIJLEN BESCHIKBAAR

Miles gespaard op de Air Europa SUMA rekening van de Air Europa SUMA klant die ingewisseld kunnen worden voor beschikbare award diensten.

AWARD SERVICES

Diensten aangeboden door het Programma die met Miles ingewisseld kunnen worden. Diensten die door het Programma worden aangeboden en met Miles kunnen worden ingewisseld.

Natuurlijke personen, ongeacht hun land van verblijf, die zich bij Air Europa SUMA inschrijven in overeenstemming met het huidige lidmaatschapsformulier, kunnen aan het Programma deelnemen. Rechtspersonen mogen zich niet bij Air Europa SUMA registreren. De inschrijving en het verblijf in Air Europa SUMA volgens de algemene voorwaarden is volledig gratis en voor onbeperkte duur, onverminderd de bepalingen van deze voorwaarden betreffende de beëindiging ervan.

De inschrijving voor het Programma veronderstelt de aanvaarding van de huidige voorwaarden, alsook van hun toekomstige wijzigingen. Naast andere gegevens is voor elke klant een geldig en uniek e-mailadres vereist om het registratieproces te bevestigen.


De Air Europa SUMA klant ontvangt, zodra de formaliteiten in deze voorwaarden zijn vervuld en op het e-mail adres dat in het registratieformulier is aangegeven, een link die moet worden geopend om hun Air Europa SUMA account te activeren voor toegang tot persoonlijke en vertrouwelijke informatie van de Air Europa SUMA klant. Air Europa kan natuurlijke personen, Air Europa SUMA klanten, telkens wanneer dit nodig is om hun registratie in het Programma volledig te formaliseren, vragen om een kopie van hun DNI / NIF / Paspoort of geldige Resident Card op te sturen.

Zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan, stuurt Air Europa SUMA een e-mail met de bevestiging van inschrijving in het Programma en een Air Europa SUMA-klantnummer dat moet worden opgegeven bij het maken van reserveringen om Miles te verkrijgen overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden.

De Air Europa SUMA klant is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die aan het Air Europa SUMA Programma worden verstrekt en voor de naleving van deze Voorwaarden. Air Europa SUMA verbindt zich ertoe dat de gegevens die worden verstrekt door de natuurlijke personen die klant zijn van Air Europa SUMA, als gevolg van hun deelname aan dit Programma, zullen worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming zoals beschreven in sectie 10 "Privacybeleid" van de huidige algemene voorwaarden.

De Air Europa SUMA-klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de gegevens en informatie verstrekt in het kader van de via het Programma uitgevoerde boekingen kunnen worden gebruikt voor het leveren van diensten of producten in verband met het Programma, zoals het verkrijgen en inwisselen van Miles, alsook voor het beheer van het Programma zelf.

Het door het Programma verstrekte Air Europa SUMA-klantnummer is een uniek nummer per Air Europa SUMA-klant en moet worden vermeld bij alle vluchtreserveringen of aankopen van niet-luchtvaartproducten en -diensten die Miles kunnen opleveren, zodat deze kunnen worden opgenomen in de Air Europa SUMA-rekeningen van Air Europa SUMA-klanten.

Air Europa SUMA behoudt zich het recht voor om de Miles-rekening te blokkeren en van de SUMA-klant de nodige verantwoordelijkheden te eisen in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van het Programma of niet-naleving van de regels en procedures in deze Algemene Voorwaarden. Gezien het zeer persoonlijke karakter van de door Air Europa SUMA geleverde diensten, is het commerciële gebruik, de wederverkoop of het aanbieden van tickets aan derden strikt verboden, evenals elke activiteit met winstoogmerk in verband met deze tickets of het ongepaste gebruik ervan.

De voordelen die worden aangeboden door Air Europa SUMA zijn verenigbaar en cumuleerbaar met die van het Air Europa Companies Programma, zodat voor eenzelfde vlucht de overeenkomstige Miles voor de Air Europa SUMA klant en, indien van toepassing, Punten voor de maatschappij in het Air Europa Companies Programma worden gespaard.

Indien de Air Europa SUMA klant dit wenst, kan hij zijn deelname aan het Programma beëindigen via de Air Europa SUMA sectie van www.aireuropa.com.

De annulering zal effectief zijn binnen een termijn van maximum 72 uur vanaf de ontvangst van de kennisgeving door Air Europa, die de rekening en de Miles van de Air Europa SUMA klant zal annuleren.

Indien de Air Europa SUMA-klant niet binnen een termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf de laatst genoteerde actie overgaat tot het verkrijgen en/of inwisselen van Miles in het Programma, vervalt het volledige saldo van de verzamelde Miles, en kan de klant deze dus niet inwisselen. Air Europa behoudt zich het recht voor om deze periode te wijzigen en dit mee te delen in de Air Europa SUMA sectie van www.aireuropa.com.

In geval van overlijden van een klant zal Air Europa SUMA het account en alle gespaarde Miles annuleren na ontvangst van de overlijdensakte op suma@air-europa.com.

De aanvaarding van de huidige Voorwaarden door de Air Europa SUMA klant impliceert de aanvaarding en uitdrukkelijke machtiging van Air Europa om de telematische communicaties en instructies, via spraak of andere middelen, geproduceerd tijdens het gebruik van eender welke dienst van het Programma, in hun geheel op te nemen, door middel van eender welke technisch geldige drager voor dit doel, en aanvaardt hun bewijskracht in of buiten rechte. In ieder geval kan de gebruiker een kopie van het voornoemde verkrijgen.

Air Europa zal de Air Europa SUMA-klanten toegang verlenen tot het overzicht van de bewegingen en het saldo van de Miles-rekening, alsook tot andere promoties, voordelen en diensten die van kracht zijn.

Het e-mailadres voor het verzenden van mededelingen is het adres dat door de Air Europa SUMA klant op het registratieformulier is aangegeven. De Air Europa SUMA klant kan op elk moment vragen om dit e-mailadres te wijzigen.

Indien de verklaring onjuiste informatie bevat of indien er twijfel bestaat over de geldende promoties, kan de Air Europa SUMA klant contact opnemen met het Air Europa SUMA Customer Service Centre per e-mail (suma@air-europa.com) of per telefoon, waar hij/zij te weten kan komen hoe hij/zij een klacht kan indienen.

Voor vluchten of andere aankopen van producten of diensten door de Air Europa SUMA-klant die niet met het Air Europa SUMA-klantennummer geïdentificeerd zijn, worden geen Miles gespaard.

SUMA Miles en Level Miles zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden overgedragen aan een andere kaarthouder of aan een ander Loyaltyprogramma.

Om veiligheidsredenen heeft het Air Europa SUMA Programma geen toegang tot de vertrouwelijke informatie van de passagierslijsten per vlucht.

Het Air Europa SUMA-programma wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in een webomgeving, via het Air Europa SUMA-gedeelte van de Air Europa-website. De Air Europa SUMA-klant zal echter voor al zijn vragen een beroep kunnen doen op een callcenter van het Air Europa SUMA-programma. Het telefoonnummer is 911 360 360 200 en is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. Wij stellen ook het e-mailadres suma@air-europa.com ter beschikking van de klanten van Air Europa SUMA.

De geregistreerde Air Europa SUMA klant moet het Air Europa SUMA Programma op een betrouwbare manier en zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de aan het Programma verstrekte gegevens en informatie, en moet ook de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie garanderen en verantwoordelijk zijn voor elke onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie.

Voor deze wijzigingen van persoonsgegevens zal de vastgestelde rectificatieprocedure worden gevolgd, waarbij de nodige accreditatie zal worden gevraagd.

Air Miles worden verdiend voor vluchten van Air Europa of een luchtvaartmaatschappij die is gekoppeld aan het Air Europa Suma-programma. Miles en coupons voor de wijziging van niveau worden niet bijgeschreven voor chartervluchten, tickets die worden gevlogen in Miles-awardklassen of tickets met speciale kortingen voor werknemers van luchtvaartmaatschappijen.

Het totale aantal te sparen Miles wordt berekend voor het bedrag dat door de Air Europa SUMA-klant is betaald. Miles worden verdiend voor elke euro die uitsluitend wordt betaald als basis voor de gepubliceerde tariefbasis en de brandstoftoeslag. De tarieven, belastingen, Public Equity Benefits (PPCP) of iets dergelijks, evenals de andere kosten, inclusief beheerskosten, genereren geen Miles.

Evenzo worden Miles vóór een upgrade naar Business class verkregen voor het betaalde bedrag dat overeenkomt met het tariefverschil, maar niet voor eventuele boetes of extra kosten die van toepassing zijn op de wijziging.

In het geval van een ticket gekocht met gemengde betaling (geld + SUMA Miles), worden alleen Miles verkregen voor het totale bedrag dat in geld is betaald. Betalingen gedaan met SUMA Miles zijn nooit geldig voor het verkrijgen. 

De bij Air Europa verdiende Miles vindt u op de Air Europa-website in de sectie voor Air Europa SUMA.

Het aantal mijlen dat u van onze medewerkers, luchtvaartmaatschappijen en andere medewerkers kunt verkrijgen, staat op de pagina die aan elk van hen is gewijd. De Miles in de partners worden verkregen door gebruik te maken van de diensten van de bedrijven die zijn aangesloten bij het Air Europa SUMA-programma van Air Europa.

Promotiemijlen verwijzen naar die toegewezen in de Air Europa SUMA-klantaccount voor specifieke promotieacties, zoals de welkomstmijlen voor het programma of periodieke bonusroutes met Miles. Het verdienen van Miles is nominaal en zeer persoonlijk, omdat het eigendom is van de Air Europa SUMA-klant.

Voor het verkrijgen van de Miles moet de Air Europa SUMA-client op het moment van boeken van de service die recht geeft op Miles of de betaling ervan naar behoren worden geïdentificeerd door de Air Europa SUMA-nummering die bij de e-mail wordt afgeleverd Bevestiging van registratie in het programma. Zowel het personeel van Air Europa als de bij het programma aangesloten bedrijven kunnen de deelnemer om een document vragen waaruit hun identiteit blijkt.

Het is niet mogelijk om Miles te verkrijgen als de Air Europa SUMA-klant niet zijn Air Europa SUMA-nummer vermeldt dat voor dit doel door het Programma is verstrekt bij elke boeking, servicecontract of Miles-aanvraagproces. In dit geval zijn noch Air Europa, noch de gelieerde bedrijven verantwoordelijk voor dergelijke omstandigheden. De verantwoordelijkheid voor identificatie ligt bij de klant Air Europa SUMA zelf.

De Miles die zijn verkregen door de aankoop van vliegtickets worden pas bijgeschreven op het account van de Air Europa SUMA-klant nadat hij heeft gevlogen of gebruik heeft gemaakt van de contractuele service en op voorwaarde dat de Air Europa SUMA-klant vooraf zijn Air Europa-nummer heeft opgegeven.

De voordelen van het Air Europa SUMA-programma zijn compatibel en cumulatief met die van het Air Europa Companies-programma, zodat dezelfde vlucht betekent dat de corresponderende Miles worden verzameld voor de Air Europa SUMA-klant en, indien van toepassing, punten voor het bedrijf in de Air Europa Business-programma. Voor de andere deelnemende "partners" van bedrijven moet de identificatie plaatsvinden op het moment van betaling van de geleverde dienst of bij de aankoop van een product.

In geen geval zullen de aan Miles in rekening gebrachte tickets, diensten of producten op hun beurt SUMA Miles, Air Europa Companies Program Points of enig ander extra voordeel genereren dat door een door Air Europa aangeboden product wordt gegenereerd. 

Evenzo worden geen SUMA-mijlen verkregen voor vluchten van Air Europa die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die niet tot de SkyTeam Alliance behoren of die worden geëxploiteerd door een luchtvaartmaatschappij waarmee Air Europa SUMA geen frequent flyer-overeenkomst heeft. De lijst met luchtvaartmaatschappijen waarbij SUMA Miles kunnen worden verkregen, wordt gepubliceerd in Onze partners.

Mijlen worden verkregen van daadwerkelijk gemaakte vluchten. Als een vlucht wordt opgeschort om een reden die in het Vervoerderscontract is bepaald, inclusief overmacht of om veiligheidsredenen, en passagiers met een andere luchtvaartmaatschappij vliegen, worden er geen Miles verdiend.

Miles kunnen worden gebruikt voor de volgende producten of diensten:

• Voor vluchten van Air Europa.
• Voor vluchten van luchtvaartmaatschappijen die behoren tot de SkyTeam-alliantie.
• Voor vluchten van de luchtvaartmaatschappijen die verbonden zijn met het programma.
• Voor producten of diensten van niet-luchtvaartpartners van het Air Europa SUMA-programma.

Beloningen worden toegekend nadat de Air Europa SUMA-klant is geïdentificeerd en hij op zijn Miles-account beschikt over voldoende saldo.

Geen enkele andere persoon dan de Air Europa SUMA-klant zelf kan verzoeken Miles te gebruiken, zelfs wanneer een derde partij van de beloning zal genieten.

Het is mogelijk om gemengd te betalen met geld en gespaarde Miles om beloningen in te kunnen wisselen voor tickets van Air Europa.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de Miles vormt een overtreding van deze Algemene voorwaarden

De Air Europa SUMA-klant moet de Miles-tabel raadplegen voor de inwisseling van Miles voor beloningen. Air Europa en de aan het programma verbonden bedrijven behouden zich het recht voor om deze tabel op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar naar behoren vermeld in de voorwaarden van het product of de dienst op de website van www.aireuropa.com.

De Miles zullen enkel door de SUMA-klant kunnen worden ingewisseld, onverminderd het feit dat de gevraagde diensten door hemzelf of door een uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon kunnen worden genoten.  Air Europa SUMA behoudt zich het recht voor de nodige controles uit te voeren om de naleving van deze voorwaarde te verzekeren.

De reservatie van een vlucht en de uitgifte van tickets met Miles moeten gebeuren via www.aireuropa.com of door te bellen naar het Air Europa SUMA Call Center, 911 360 360 200. De Miles die het award ticket van Air Europa zal kosten, hangen af van het tarief dat op een bepaald moment beschikbaar is. Air Europa behoudt zich het recht voor om dit verkoopproces te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het aantal Miles dat nodig is om een Air Europa-ticket op Miles te verkrijgen, varieert naargelang de leeftijd van de persoon op wiens naam het ticket wordt uitgegeven.

Zo betalen minderjarigen tot twee jaar (nog geen twee jaar oud) 10% van het volwassenentarief in Miles en krijgen minderjarigen van twee jaar tot twaalf jaar (nog geen twaalf jaar oud) dezelfde korting als voor tickets voor particulieren, met dien verstande dat deze korting afhankelijk is van het te vliegen traject en het tarief van het ticket.

De afgifte van een ticket met Miles is afhankelijk van het bestaan van een saldo op de Air Europa SUMA-rekening van de klant en van de beschikbaarheid van plaatsen, zonder beperkingen wat betreft de data waarop ze kunnen worden gebruikt. Dit soort tickets moet altijd worden bevestigd en mag niet op een wachtlijst worden geplaatst.

De mogelijkheid van terugbetaling en datum- en routewijzigingen voor tickets die in gemengde betalingswijze zijn uitgegeven, hangt af van de vraag of de boekingsklasse dit toestaat.

Award tickets (uitgegeven in klasse X of O) staan geen terugbetaling toe en kunnen alleen worden gewijzigd van datum en tijd toegestaan tot 2 uur voor vertrek van de vlucht. 

In geval van instapweigering voor de Air Europa SUMA klant, gelden voor dit type ticket dezelfde regels als voor betaalde tickets.

De begunstigde van een ticket ten laste van SUMA Miles moet zich naar behoren identificeren aan de ticketverkoopkantoren op de luchthavens indien het Air Europa personeel dit vraagt.

De Air Europa SUMA klant is verplicht tot betaling van alle luchthavenbelastingen, heffingen, belastingen of openbare voordelen die op de luchthavens verschuldigd en/of betaalbaar zijn, beheerskosten en alle andere soorten uitgaven, lasten of kosten die kunnen worden toegepast als gevolg van het uitvoeren van verrichtingen ten laste van de Miles die op zijn rekening zijn gespaard.

In geen geval kunnen tickets met Miles in contanten worden terugbetaald. 

Op tickets die worden ingewisseld voor Miles van het Air Europa SUMA Programma zijn altijd de Algemene vervoervoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en andere interne regels van toepassing.

De met Miles gefactureerde diensten kunnen worden uitgegeven op naam van de door de Air Europa SUMA klant aangeduide persoon, zonder dat deze laatste op zijn beurt een Air Europa SUMA klant hoeft te zijn.

De Air Europa SUMA klant moet de Miles tabel raadplegen om ze te kunnen inwisselen voor zowel lucht- als niet luchtdiensten.

Air Europa behoudt zich het recht voor om deze tabel te allen tijde te wijzigen; in dat geval zal de tabel worden bijgewerkt met vermelding van de datum van inwerkingtreding op de Air Europa website in de Air Europa SUMA sectie.

De diensten die beschikbaar zijn voor het inwisselen van SUMA Miles zijn beschikbaar voor vluchten met luchtvaartmaatschappijen die zijn aangesloten bij het Programma en voor andere producten of diensten die deel uitmaken van het Air Europa SUMA Programma.

De bevestiging van een reservering voor een van de aangeboden diensten is afhankelijk van het bestaan van een saldo op de Air Europa SUMA rekening van de klant en de beschikbaarheid van een zitplaats op de gevraagde vlucht of dienst, zonder enige beperking van welke aard dan ook wat betreft de data waarop er gebruik van kan worden gemaakt.

Indien er datumbeperkingen zijn, zullen deze in detail worden gespecificeerd.

De bevestiging van de aangerekende diensten met Miles gebeurt op het ogenblik van de uitgifte, en reserveringen op een wachtlijst of te bevestigen reserveringen na de datum van uitgifte zijn niet mogelijk.

Er kunnen geen wijzigingen of terugbetalingen worden gedaan voor diensten die geboekt zijn op basis van Miles.

De begunstigde van een met Miles belaste dienst moet zich op verzoek van het personeel naar behoren identificeren in de instelling.

Air Europa behoudt zich het recht voor om het Air Europa SUMA Programma te annuleren en om de voorwaarden ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De annulering van het Programma zal geen enkel recht of vergoeding doen ontstaan ten gunste van de Air Europa SUMA klanten die deel uitmaken van het Air Europa SUMA Programma. Air Europa zal onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zijn voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de annulering of wijziging van het Air Europa SUMA Programma. 

De Air Europa SUMA-klant heeft het recht om, in geval van annulering van het Air Europa SUMA-programma door Air Europa, de bestaande Miles op zijn rekening in te wisselen binnen de drie daaropvolgende maanden. Na het verstrijken van deze termijn worden de Miles geacht te zijn vervallen.

Air Europa is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om het Air Europa SUMA Programma uit te voeren wanneer dit te wijten is aan wettelijke verplichtingen of overmacht. 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van het Air Europa SUMA Programma, ongeacht hun nationaliteit, mits zij voldoen aan de vereisten voor registratie bij Air Europa SUMA.

De verantwoordelijkheid van het Air Europa SUMA Programma en van Air Europa beperkt zich in elk geval tot de boeking op de rekening van de Air Europa SUMA-klant van de Miles die in elk van de gevallen overeenstemmen met de in elk van de gevallen geldende regels voor het verkrijgen van Miles en tot het inwisselen van deze Miles in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Noch Air Europa noch het Air Europa SUMA Programma zijn aansprakelijk voor: 

  • Schade, verlies of nadeel van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten en honoraria van advocaten) als gevolg van een claim van welke aard dan ook, indien er om technische redenen of in overeenstemming met de geldende wetgeving in elk geval verboden, beperkingen of restricties zijn die verhinderen dat het Programma alle voorziene diensten kan leveren.
  • Eventuele aanspraken van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit de (contractuele of andere) relatie tussen klanten van Air Europa SUMA en de aan het Programma deelnemende bedrijven (Partners), voor het gebruik/verwerving van diensten/producten van deze bedrijven, en ongeacht of deze relatie is ontstaan in het kader van een operatie voor het verkrijgen of gebruiken van Programmamiles.

Air Europa SUMA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de rekeningen van de deelnemers aan het Programma te controleren, met bijzondere aandacht voor het correct sparen van Miles, het gebruik ervan en het gebruik van Awards op basis van diensten van Air Europa SUMA of van geassocieerde Partners, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Bovendien behoudt Air Europa SUMA zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor oneigenlijk gebruik van de kaart, Miles of Awards.

Air Europa SUMA behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van het Programma, om kaarten en gespaarde Miles die op het moment van kennisgeving van uitsluiting nog niet zijn ingewisseld te annuleren, en om eerder gespaarde Awards die nog niet zijn gebruikt te annuleren indien deelnemers zich niet houden aan al deze Voorwaarden of indien hun gedrag niet in overeenstemming is met de wet, de Algemene Vervoersvoorwaarden van de Airline of Airline Partners, of meer in het algemeen, enige andere toepasselijke regelgeving, bepalingen of handelingen die schade kunnen berokkenen aan het Programma of de Partners van het Programma.  Het programma heeft ook het recht de deelname van de deelnemer op te schorten als er objectieve aanwijzingen zijn, terwijl het de nodige tijd neemt om de zaak te onderzoeken. Tijdens het onderzoek kan het lid in kwestie geen gebruik maken van de Miles en evenmin van de voordelen en diensten van het programma.

De Air Europa SUMA klant zal aansprakelijk zijn ten opzichte van Air Europa voor elke frauduleuze of bedrieglijke handeling die gevolgen heeft voor het gebruik van het Programma, evenals voor mogelijke claims van welke aard dan ook die, direct of indirect, voortvloeien uit de schending van een van deze Voorwaarden. In dit geval kan Air Europa een vordering instellen, schadevergoeding eisen en/of de Air Europa SUMA klant die een van de huidige Voorwaarden schendt uitsluiten van het Programma. 

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door, nageleefd door en uitgevoerd in overeenstemming met het Spaanse recht.

Voor alle vragen die zouden kunnen rijzen bij de interpretatie en toepassing van deze Algemene Voorwaarden, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van Palma de Mallorca, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van iedere andere bevoegdheid die hen zou kunnen toekomen.

De persoonsgegevens die door Air Europa worden verwerkt, zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van ons Privacybeleid.

Evenzo informeren wij u dat door het inwisselen van de in het Air Europa SUMA loyaliteitsprogramma verzamelde punten voor diensten van de verschillende medewerkers die op een bepaald moment deel uitmaken van het programma, uw gegevens naar de medewerker van uw keuze worden verzonden en dat u, door dezelfde handeling, de door de medewerker opgestelde voorwaarden van dienstverlening aanvaardt.

Voor deelnemers jonger dan 18 jaar aan het Air Europa SUMA Loyalty Programma, moeten de ouders en/of wettelijke voogden uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de minderjarige voor de hierboven beschreven doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk als Air Europa SUMA per e-mail de onderhavige verklaring ontvangt, correct ingevuld en ondertekend door de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige, vergezeld van een kopie van het nationale identiteitsbewijs (DNI) van de ouder of wettelijke voogd, alsmede het Gezinsboekje of een soortgelijk document waaruit de wettelijke vertegenwoordiging blijkt. Alle vereiste documentatie moet worden toegezonden aan suma@air-europa.com.

Indien een kopie van deze documenten niet samen met de verklaring wordt ingediend, wordt het kind uitgesloten van deelname aan het Air Europa SUMA getrouwheidsprogramma.

De kaarthouder is naar behoren geïnformeerd en stemt ermee in dat de bedrijven verbonden aan het Air Europa SUMA Loyalty Programma de verstrekte persoonsgegevens mogen verwerken, in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers, met het oog op de ontwikkeling van de verschillende commerciële overeenkomsten die Air Europa heeft gesloten met genoemde derden, gericht op de leden van het Air Europa SUMA Loyalty Programma, alsmede om de correcte levering te garanderen van de diensten die inherent zijn aan hetzelfde programma. De bedrijven waarmee Air Europa SUMA commerciële overeenkomsten heeft gesloten en die meewerken aan dit getrouwheidsprogramma kunt u raadplegen bij onze partners.

Datum waarop de algemene voorwaarden van Air Europa SUMA worden bijgewerkt: 24/08/2021.