Cookiesbeleid

Tijdens het boeken van diensten en online navigeren verzamelen we verschillende gegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren.

Algemene informatie over cookies en hun gebruik op de websites van de Globalia-groep

Een cookie is een klein bestand dat op de computer, mobiele telefoon of tablet van de gebruiker wordt opgeslagen bij het openen van bepaalde webpagina's, applicaties of platforms, en waarmee de gebruikers kunnen worden herkend.

Cookies:

 • Zij zijn momenteel van essentieel belang voor het functioneren van het internet en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, het vergemakkelijken van de navigatie en de gebruiksvriendelijkheid.
 • Zij helpen om websites, applicaties of platforms aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.
 • Zij kunnen uw computer niet beschadigen. Anderzijds kunnen zij, als zij geactiveerd zijn, helpen fouten op te sporen en op te lossen, en de navigeerbaarheid van de gebruiker te verbeteren.
 • Zij maken het onder meer mogelijk informatie over de browservoorkeuren van een gebruiker of over uw computer op te slaan en op te vragen.

Deze website, applicatie of platform maakt gebruik van cookies en/of soortgelijke technologieën die informatie opslaan en ophalen wanneer u surft. In het algemeen kunnen deze technologieën verschillende doelen dienen, zoals bijvoorbeeld het herkennen van u als gebruiker, het verkrijgen van informatie over uw surfgedrag, of het aanpassen van de manier waarop inhoud wordt weergegeven. Het specifieke gebruik dat wij van deze technologieën maken, wordt hieronder beschreven.

AIR EUROPA gebruikt cookies, logs, links en andere technologieën om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan en zo de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, de technische werking van zowel het portaal als de uitgevoerde transacties te garanderen, het publiek van de website te meten en nieuwe en verbeterde functies, producten en diensten te ontwikkelen.

Eigenaar van de cookies:

 • Wij gebruiken eigen cookies die wij naar de eindapparatuur van de gebruiker sturen vanaf een computer of domein die door ons wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.
 • Wij maken gebruik van cookies van derden (bijvoorbeeld cookies van Facebook, Google, Twitter...) die worden gebruikt door externe bedrijven, sociale netwerken of externe content add-ons (zoals, bijvoorbeeld, Google Maps). Zij worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een computer of domein van een derde entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

Gebruik van cookies:

 • Wij gebruiken technische cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de gebruiker om toegang te krijgen tot www.aireuropa.com en erop te surfen. Het gaat om functies die de gebruiker in staat stellen door een website, platform of toepassing te navigeren en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die erin bestaan, met inbegrip van die welke worden gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken en de functies en diensten ervan mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de controle van het verkeer en de datacommunicatie, de identificatie van de sessie, de toegang tot delen van de beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het koopproces van een bestelling, het beheer van de betaling, de controle van fraude in verband met de betaling, de controle van fraude in verband met het gebruik van de website en de functies en diensten ervan mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de controle van het verkeer en de datacommunicatie, de identificatie van de sessie, de toegang tot delen van de beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het koopproces van een bestelling, de betaling beheren, fraude in verband met de veiligheid van de dienst controleren, de aanvraag tot inschrijving of deelname aan een evenement indienen, bezoeken tellen met het oog op de facturering van licenties voor de software waarmee de dienst werkt (website, platform of toepassing), veiligheidsvoorzieningen gebruiken tijdens het surfen, inhoud opslaan voor het uitzenden van video of geluid, dynamische inhoud mogelijk maken (bijvoorbeeld animatie van het laden van tekst of beeld) of inhoud delen via sociale netwerken. Tot deze categorie behoren ook, vanwege hun technische aard, de cookies die het mogelijk maken om op een zo doeltreffend mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die, als een ander element van het ontwerp of de "lay-out" van de aan de gebruiker aangeboden dienst, de uitgever heeft opgenomen op een webpagina, applicatie of platform op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud, zonder informatie van gebruikers te verzamelen voor andere doeleinden, zoals het aanpassen van die reclame-inhoud of andere inhoud. Voor deze cookies is geen geïnformeerde toestemming van de gebruiker nodig.
 • Wij gebruiken voorkeurs- of personalisatiecookies, dat zijn cookies die, door ons of door derden verwerkt, ons in staat stellen informatie te onthouden zodat de gebruiker toegang kan krijgen tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen differentiëren van die van andere gebruikers. Bijvoorbeeld de taal, het aantal weer te geven resultaten wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de dienst afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang heeft tot de dienst of de regio van waaruit u toegang heeft tot de dienst, enz. Voor deze cookies kan de geïnformeerde toestemming van de gebruiker nodig zijn indien de gebruiker voor deze functies kiest (bijvoorbeeld indien de gebruiker de taal van de website selecteert door erop te klikken).
 • Wij gebruiken analyse- of meetcookies die, door ons of door derden verwerkt, ons in staat stellen het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij gekoppeld zijn te volgen en te analyseren, met inbegrip van de kwantificering van het effect van advertenties. De informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt voor het meten van de activiteit van de websites, de applicatie of het platform, teneinde verbeteringen aan te brengen in de aangeboden producten of diensten op basis van de analyse van de gebruiksgegevens die door de gebruikers van de dienst worden verstrekt. Voor deze cookies is de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist.
 • Wij gebruiken behavioural advertising cookies, dat zijn cookies die, door ons of door derden verwerkt, informatie opslaan over het gedrag van de gebruiker, verkregen door de voortdurende observatie van zijn surfgedrag, waardoor wij een specifiek surfprofiel van de gebruiker kunnen ontwikkelen om hem op basis daarvan reclame te tonen.

Voor deze cookies is de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist.

Tijd van bewaring van koekjes:

 • Wij gebruiken sessiecookies, dat zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een website bezoekt. Zij worden gewoonlijk gebruikt om informatie op te slaan die alleen van belang is om te bewaren voor de levering van de dienst die de gebruiker bij een enkele gelegenheid heeft gevraagd (bijvoorbeeld een lijst van gekochte producten) en verdwijnen aan het einde van de sessie.
 • Wij gebruiken persistente cookies, dat zijn cookies waarbij de gegevens in de terminal opgeslagen blijven en toegankelijk en verwerkbaar zijn gedurende een door de partij die verantwoordelijk is voor de cookie bepaalde periode, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. Dit soort via cookies verkregen informatie zal niet aan derden worden meegedeeld of worden gebruikt voor ongevraagde communicatie.

AIR EUROPA-gebruikers kunnen cookies beheren en ze dus individueel of in hun geheel weigeren, in het Instellingenpaneel.

Indien cookies gedeactiveerd of geweigerd worden, is het mogelijk dat sommige functies en/of diensten niet naar behoren werken, zoals bijvoorbeeld het geïdentificeerd blijven, het bewaren van aankopen in het "winkelwagentje" in een e-commercedienst, het ontvangen van op uw locatie gerichte informatie of het bekijken van sommige video's.

Het portaal heeft geen controle over de websites die worden weergegeven als gevolg van uw zoekopdracht, links of toegang vanuit ons adresboek. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies plaatsen of u om persoonlijke informatie vragen.

É normalmente possível deixar de aceitar cookies de navegador, ou deixar de aceitar cookies de um determinado serviço.

Todos os browsers modernos permitem-lhe alterar as suas definições de cookies. Estas definições encontram-se normalmente no menu 'opções' ou 'Preferências' do seu navegador.

Embora possa variar ligeiramente de uma versão de navegador para outra, as definições da política de cookies para os navegadores mais utilizados são as seguintes:

 • Internet Explorer: Ferramentas -> Opções da Internet -> Privacidade -> Definições -> Configuração
 • Firefox: Preferências -> Privacidade e Segurança
 • Chrome: Preferências -> Configurações -> Configurações -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade e Segurança
 • Ópera: Definições -> Privacidade e Segurança.

Para mais informações, pode consultar o apoio ou ajuda do seu navegador ou através dos seguintes links: Safari, Crómio, Firefox, Explorador, Ópera.

Muitos browsers permitem-lhe activar um modo privado em que os cookies são sempre apagados após a sua visita. Dependendo do navegador, este modo privado pode ter nomes diferentes. Abaixo encontrará uma lista dos navegadores mais comuns e os diferentes nomes deste "modo privado":

 • Internet Explorer 8 e superior - Navegação Privada
 • Safari 2 e superior - Navegação Privada
 • Ópera 10.5 e superior - Navegação Privada
 • FireFox 3.5 e superior - Navegação Privada
 • Google Chrome 10 e superior - Incognito

Air Europa.com kan dit cookiebeleid wijzigen op basis van regelgevings- of wettelijke vereisten, of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

In het geval dat er belangrijke wijzigingen zijn in dit cookiebeleid, worden gebruikers op de hoogte gebracht via berichten op de eigen websites van de Globalia-groep.

Zodra alle verstrekte informatie is gelezen, wijzen we de gebruiker erop dat, als hij/zij onze website blijft bezoeken zonder de juiste maatregelen te hebben genomen om zijn/haar browsers te personaliseren zodat de installatie van de gebruikte cookies wordt voorkomen, volgens artikel 22.2 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en de formulering daarvan in het KB 13/2012 van 30 maart, hij/zij toestemming zal geven voor de toepassing van het bovengenoemde mechanisme

Als u contact met ons wilt opnemen over ons cookiebeleid, kunt u dit doen op atencion.lopd@globalia.com

Overeenkomstig de artikelen 44 e.v. van de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR) zijn doorgiften op basis van een besluit van de Europese Commissie inzake het passend karakter van de bescherming van persoonsgegevens of indien er passende garanties worden geboden door middel van een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties en -organen, of door middel van bindende bedrijfsvoorschriften of standaardclausules die door de Commissie zijn vastgesteld of goedgekeurd, of door middel van gedragscodes of certificeringsmechanismen, legitiem. Zo niet, dan is toestemming van de bevoegde toezichthoudende autoriteit vereist of, bij gebreke daarvan, de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of een van de andere in artikel 49 van de GDPR genoemde gevallen.

We delen u mee dat AIR EUROPA geen internationale gegevensoverdrachten uitvoert.

Wat de cookies van derden betreft, kunt u de doorgiften naar derde landen die, in voorkomend geval, door de in dit cookiebeleid geïdentificeerde derden worden verricht, terugvinden in hun desbetreffende beleid (zie de hierboven vermelde links).

We informeren u dat AIR EUROPA geen profilering van uw surfgedrag uitvoert en geen geautomatiseerde beslissingen neemt die u wettelijk of in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

We delen u mee dat AIR EUROPA geen gevoelige gegevens verwerkt.

Voor meer informatie over cookies en uw rechten als gebruiker kunt u de gids over het gebruik van cookies van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD) raadplegen of contact opnemen met delegadopd@globalia.com

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het Privacybeleid van AIR EUROPA raadplegen.

AIR EUROPA kan dit Cookiesbeleid wijzigen overeenkomstig de wettelijke vereisten of om dit beleid aan te passen aan de instructies van de AEPD.

 

Naam Verloop Oorsprong van Cookies Type
__cfduid 30 dagen .airtrfx.com Technisch
__Secure-3PAPISID 2 jaar .google.com Reclame
__Secure-3PSID 2 jaar .google.com Reclame
__Secure-3PSIDCC 2 jaar .google.com Reclame
_cls_s Sessie .aireuropa.com Technicus
_cls_v Sessie .aireuropa.com Technicus
_dc_gtm_UA-170777561-3 .aireuropa.com Analyse of meting
_dc_gtm_UA-303996-8 .aireuropa.com Analyse of meting
_dc_gtm_UA-303996-9 .aireuropa.com Analyse of meting
_fbp 3 maanden .aireuropa.com Voorkeuren of aanpassing
_ga 2 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
_ga_4Z7XTPJ9ZT 2 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
_ga_QVLDV3076V 2 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
_ga_RH2T6T5V46 2 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
_ga_XT7DLK33SZ 2 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
_gat_UA-111114728-1 Sessie .aireuropa.com Analyse of meting
_gat_UA-303996-18 Sessie .aireuropa.com Analyse of meting
_gcl_au 0 .aireuropa.com Analyse of meting
_gid 24 uur. .aireuropa.com Analyse of meting
_hjAbsoluteSessionInProgress Sessie .aireuropa.com Voorkeuren of Aanpassing
_hjFirstSeen Sessie .aireuropa.com Voorkeuren of Aanpassing
_hjid 1 jaar .aireuropa.com Voorkeuren of aanpassing
_hjIncludedInPageviewSample Inloggen www.aireuropa.com Voorkeuren of Aanpassing
_hjTLDTest Technische cookies .aireuropa.com Techniek
_uetsid 1 dag .aireuropa.com Analyse of meting
_uetvid 16 dagen .aireuropa.com Analyse of meting
_vis_opt_s 100 dagen .aireuropa.com Analyse of meting
_vis_opt_test_cookie Technische cookies .aireuropa.com Analyse of meting
_vwo_uuid_v2 366 dagen  .www.aireuropa.com Analyse of meting
1P_JAR  1 week Gedragsreclame
AID 0 .google.com Gedragsreclame
akaas_AEA_Audience_Segmentation Technisch Techniek
AnalyticsSyncHistory 30 dagen .linkedin.com Analyse of meting
ANID 0 Reclame
APISID 2 jaar .google.com Analyse of meting
bcookie 2 jaar .linkedin.com Reclame
C .adform.net Technisch
CONSENT 1 dag Voorkeuren of aanpassing
cookiesAccepted 1 yer www.aireuropa.com Technicus
defaultAirport www.aireuropa.com Technicus
DSID 2 jaar .doubleclick.net Voorkeuren of aanpassing
emcid 2 dagen .aireuropa.com Analyse of meting
etuix 1 jaar .aireuropa.com Analyse of meting
fr 3 jaar .facebook.com Voorkeuren of aanpassing
homeAccess Sessie www.aireuropa.com Technicus
HSID 2 jaar .google.com Voorkeuren of aanpassing
IDE  2 jaar .doubleclick.net Voorkeuren of aanpassing
INTERNALSESSIONID Technische cookies www.aireuropa.com Technicus
JSESSIONID Technische cookies www.aireuropa.com Technicus
lang zitting .linkedin.com Voorkeuren of aanpassing
lastRskxRun Tot 2030 .aireuropa.com Technicus
lidc 1 dag .linkedin.com Analyse of meting
Market Sessie www.aireuropa.com Analyse of meting
MR Sessie Technicus
MUID 4 weken .bing.com Analyse of meting
NID 2 jaar .google.com Voorkeuren of aanpassing
personalization_id  2 jaar .twitter.com Reclame
rCookie Tot 2031 .aireuropa.com Technicus
reese84 31 dagen .aireuropa.com Technicus
rskxRunCookie Tot 2032. .aireuropa.com Technicus
RUL Reclame
S Technisch
SAPISID 2 jaar .google.com Voorkeuren of personalisatie
SEARCH_SAMESITE 2 jaar .google.com Gedragsgericht adverteren
SID 2 jaar .google.com Technisch
SIDCC 1 jaar .google.com Technisch
SSID 2 jaar .google.com Gedragsgericht adverteren
subsession Sessie .aireuropa.com Technicus
subsession_breadcrumb Inloggen .aireuropa.com Technicus
TLTSID Technische cookies .aireuropa.com Technicus
uid 2 jaar .adform.net Analyse of meting
UserMatchHistory 30 dagen .linkedin.com Reclame
UULE 1 dag na creatie of reset Analyse of meting
ABTasty 13 maanden .aireuropa.com Analyse of meting
ABTastySession Sessie .aireuropa.com Analyse of meting

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in het volgende ...

INFORMATIE ONLINE INCHECKEN

Online inchecken

Om online in te checken, moet u de volgende gegevens invoeren:

 • Boekingsnummer of ticketnummer.
 • Eerste achternaam van de passagier die u wilt inchecken. Als deze achternaam uit 4 letters of minder bestaat, moet de tweede achternaam worden toegevoegd.
Meer informatie
BEHEER UW BOEKING

Vluchtwijziging

Air Europa biedt u de mogelijkheid om vluchten online te wijzigen.

Meer informatie
VLUCHTINFO

Status van uw vlucht

Controleer de status van uw vlucht door de oorsprong/bestemming of het vluchtnummer in te voeren.

Meer informatie