Online geschillenbeslechting

Naast de kanalen aangeboden door Air Europa beschikken alle passagiers die in in de EU verblijven over een platform voor geschillenbeslechting.

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van geschillen over consumentenzaken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en de Richtlijn 2009/22 / EG, informeren wij u over het bestaan van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Dat maakt de buitengerechtelijke beslechting van dergelijke geschillen mogelijk voor contracten die online worden gesloten tussen passagiers die in de EU wonen en de luchtvaartmaatschappij op een onafhankelijke, onpartijdige, transparante, effectieve en billijke manier.

Het platform is een interactieve en meertalige website http://ec.europa.eu/odr, die gratis toegang biedt tot een enkel punt voor passagiers in de EU en de luchtvaartmaatschappij voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen die voortvloeien uit online afgesloten luchtvervoerscontracten.

Air Europa neemt momenteel niet deel aan dit programma en werkt niet samen met een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van consumptie, tenzij ze ertoe verplicht wordt volgens de huidige voorschriften van een EU-lidstaat.

We informeren de klant ook dat hij/zij de claim aan het bedrijf kan richten via het webformulier.

E-mailadres: relacionesconclientes@air-europa.com

 
INFORMATIE ONLINE INCHECKEN

Online inchecken

Om online in te checken, moet u de volgende gegevens invoeren:

- Boekingsnummer of ticketnummer.

- Eerste achternaam van de passagier die u wilt inchecken. Als deze achternaam uit 4 letters of minder bestaat, moet de tweede achternaam worden toegevoegd.

 

 

Online inchecken

Meer informatie
GEVAARLIJKE EN VERBODEN VOORWERPEN

Verboden voorwerpen

Onder meer voorwerpen die als bot, scherp of snijdend worden beschouwd zijn verboden in de vliegtuigcabine. Zie voor meer informatie het gedeelte over 'Verboden voorwerpen'. 

Meer informatie
VERKLARING VAN BELANG

Waardevolle voorwerpen in de bagage

Als u waardevolle spullen in uw bagage vervoert, heeft u de mogelijkheid om dit vast te leggen door de bijzondere verklaring van belang uit te voeren.

Meer informatie

logo