Hulpdieren

Bij Air Europa zijn hulpdieren welkom aan boord.

Hulpdieren

Een hulpdier is een hond, ongeacht ras of type, die individueel is opgeleid om te werken of taken uit te voeren ten behoeve van een persoon met een handicap of een andere medische aandoening. Andere diersoorten dan honden, dieren voor emotionele steun, troostdieren, gezelschapsdieren en hulpdieren in opleiding worden niet beschouwd als hulpdieren.

De volgende dieren worden als hulpdieren beschouwd, zolang de documentatie wordt overlegd die dit aantoont:

  • Geleidehonden, dat wil zeggen honden die speciaal zijn opgeleid om een blinde of slechtziende te begeleiden.
  • Signaalhonden, dat wil zeggen honden die zijn opgeleid om een dove of slechthorende persoon te helpen door hen te waarschuwen voor bepaalde geluiden en waar ze vandaan komen.
  • Medische hulphonden, dat wil zeggen honden die zijn getraind om diverse medische aandoeningen te verlichten, zoals diabetes, epilepsie of andere aandoeningen die tot bewustzijnsverlies kunnen leiden.
  • Hulphonden voor mensen met een lichamelijke beperking of mensen met een autismespectrumstoornis.
  • Zoek- en reddingshonden die zijn getraind om mensen te vinden na een ramp; meestal reizen ze samen met hun reddingsteams zonder zelf een stoel te bezetten en dragen ze een harnas.

 

Boekingsproces

Om de procedures voor de begeleiding van uw hulpdier te beginnen, moet u ten minste 48 uur voor vertrek van de vlucht contact opnemen met onze klantenservice, of onmiddellijk als u minder dan 48 uur van tevoren reserveert.

 

Waar vliegt mijn hulpdier?

U mag gratis met uw hulpdier op schoot of binnen uw voetruimte in het vliegtuig reizen. Het dier mag niet in de ruimte van een andere passagier komen.

 

Documentatie

De honden moeten reizen met de vereiste documentatie die bewijst dat het om hulpdieren gaat. Bovendien moeten alle documenten die voldoen aan de gezondheids- en douanevereisten van het land van doorvoer en bestemming vóór het inchecken worden overgelegd. Als het bewijs niet wordt geleverd, zal het vervoer van het dier onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden als dat voor huisdieren in het algemeen.

Op vluchten van of naar de Verenigde Staten moeten deze formulieren worden ingediend:

Het ingevulde U.S. DOT Service Animal Air Travel Form voor validatie vóór de vlucht, met vermelding van de gezondheid, training en gedrag van het dier.
Voor lijnvluchten van 8 uur of meer moet u ook een ingevuld U.S. DOT Relief Attestation Form indienen waarin staat dat de hond zichzelf niet zal ontlasten in de luchthaven of aan boord van het vliegtuig, of dat het dier zichzelf kan ontlasten op een manier die geen gezondheids- of sanitaire problemen veroorzaakt tijdens de vlucht.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN VLOEISTOFFEN

Heeft u vloeistoffen in uw bagage?

Artikelen die vloeistoffen of stoffen van vergelijkbare consistentie bevatten, mogen worden vervoerd in maximaal 10 houders van 100 ml (1 liter totaal).

Meer informatie
COMFORT EN WELZIJN

Kinderbeveiligingssystemen

Minderjarigen die op hun eigen stoel reizen, mogen beveiligingsmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor hun leeftijd, op voorwaarde dat ze zijn goedgekeurd en aangepast aan de stoel. 

Meer informatie
GEVAARLIJKE EN VERBODEN VOORWERPEN

Verboden voorwerpen

Onder meer voorwerpen die als bot, scherp of snijdend worden beschouwd zijn verboden in de vliegtuigcabine. Zie voor meer informatie het gedeelte over 'Verboden voorwerpen'. .

Meer informatie