Medische assistentie

Moet u medische apparatuur vervoeren en/of gebruiken? Moet u de maatschappij informeren over uw gezondheidstoestand om te vliegen? In deze sectie vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Algemene voorwaarden voor medische apparatuur

Stel Air Europa tijdens het boeken of uiterlijk 48 uur voor vertrek van de vlucht op de hoogte indien u medische apparatuur meeneemt aan boord, om het beleid met betrekking tot het vervoer van dergelijke apparatuur te verifiëren.

Als u reist met medicijnen en/of vitale medische apparatuur, kunt u deze gratis meenemen in een enkel pakket zonder de 23 kg te overschrijden, naast de toegestane hoeveelheid bagage in uw tarief.

Om ervoor te zorgen dat de medicatie of medische apparatuur als essentieel wordt beschouwd, moet u, tenzij in de volgende paragrafen een andere regeling wordt gespecificeerd, binnen 10 dagen voorafgaand aan de geplande vertrekdatum van uw vlucht een certificaat hebben, waarin wordt bevestigd dat het essentieel is dat u dergelijke medicijnen of apparatuur bij u heeft.

De medicatie of medische apparatuur moet apart van de toegestane hoeveelheid bagage worden vervoerd om de herkenning ervan bij het inchecken te vergemakkelijken.

Het gebruik van medische hulpmiddelen in de rijen aan de nooduitgang is niet toegestaan.

Als het is toegestaan en u het medische apparaat moet gebruiken, kan het worden vervoerd:

 • Onder de stoel voor u
 • Op de stoel naast u. In dit laatste geval moet u het bedrag van een extra stoel op de vlucht betalen.

Als het niet zal worden gebruikt of het gebruik ervan tijdens de vlucht niet is toegestaan:

 • Onder de stoel voor u
 • In het bagagevak
 • Als ingecheckte bagage. Ze moeten volledig worden beschermd om onbedoelde activering te voorkomen.
 • Op de stoel naast u. In dit laatste geval moet u het bedrag van een extra stoel op de vlucht betalen.
 

Air Europa vraagt geen medisch certificaat voor het vervoer van een POC, zolang u het niet hoeft te gebruiken tijdens de vlucht. 

Als de werking tijdens de vlucht vereist is, is een medisch certificaat vereist dat binnen 10 dagen voorafgaand aan het vertrek van de vlucht wordt afgegeven. Het document moet de volgende punten vermelden:

 • De gebruiker kan de waarschuwingen van de POC begrijpen en zonder hulp adequaat handelen.
 • Aangeven of het moet worden gebruikt tijdens een deel of alle vluchten in de reisroute.
 • Het maximale zuurstofdebiet in liter per minuut dat overeenkomt met de druk in de cabine van het vliegtuig onder normale bedrijfsomstandigheden.

Hieronder tonen we u de goedgekeurde modellen voor transport en gebruik aan boord:

 • "Focus" - AirSep
 • "FreeStyle" - AirSep
 • "FreeStyle 5" - AirSep
 • “LifeStyle" - AirSep
 • "RS-00400" - Delphi Medical Systems
 • "Oxus RS-00400" - Delphi Medical Systems
 • "iGo" (Model 306DS) - DeVilbiss Healthcare Inc.
 • "Inogen One" - Inogen Corp.
 • "Inogen One G2" - Inogen Corp.
 • "Inogen One G3" - Inogen Corp.
 • "Inogen One G4" - Inogen Corp.
 • "LifeChoice" - Inova Labs
 • "LifeChoice Activox" - Inova Labs
 • "Invacare SOLO2" - Invacare Corp.
 • "Invacare XPO2" - Invacare Corp.
 • "Independence" - Oxylife
 • "Respironics EverGo" - Respironics Inc
 • "Respironics SimplyGo" - Respironics Inc
 • "SeQual Eclipse" - SeQual Technologies Inc
 • "SeQual SAROS" - SeQual Technologies Inc
 • "EasyPulse" - Precision Medical
 • "LifeChoice" - International Biophysics
 • “SeQual eQuinox” (model 4000) - SeQual Technologies Inc. (Caire)
 • “SeQual Oxywell” (model 4000) - SeQual Technologies Inc. (Caire)
 • "VBOX Trooper” - VBOX Incorporated.
 

Om uw ademhalingsapparaat te gebruiken, moet een medisch certificaat binnen 10 dagen voorafgaand aan het vertrek van de vlucht worden afgegeven en moet een droge of gelaccu zijn geïnstalleerd. Als het echter niet tijdens de vlucht wordt gebruikt, is een certificaat niet vereist.

Apparaten zijn niet toegestaan indien ze:

 • Werken op natte accu's.
 • Een stopcontact nodig hebben voor gebruik tijdens de vlucht.
 • Elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken.

Het apparaat kan onder de stoel voor u of op de stoel naast u worden vervoerd. Voor deze laatste optie moet u een extra stoel in het vliegtuig betalen. Als u het in het ruim wilt vervoeren, moet het volledig zijn uitgeschakeld en beschermd om schade of onbedoelde activering te voorkomen.

Het vervoer van zuurstofapparatuur (cilinders) voor persoonlijk gebruik, inclusief apparaten die werken met gecomprimeerde of vloeibare zuurstof, is niet toegestaan op Air Europa-vluchten.

Het is alleen toegestaan om deze cilinders, zowel in de hand- als ingecheckte bagage, te vervoeren als het regelventiel is losgekoppeld zodat de cilinder volledig leeg is. Voorafgaande toestemming van Air Europa is minimaal 48 uur voor vertrek van de vlucht vereist.

In uitzonderlijke gevallen mag, met voorafgaande toestemming van de medische dienst van Air Europa, medische zuurstof worden vervoerd en gebruikt zolang het wordt geleverd door een gespecialiseerd bedrijf en aan de vereisten van elk land waarnaar wordt gevlogen is voldaan.

Het vervoer van droogijs is toegestaan in hoeveelheden van maximaal 2,5 kg per persoon wanneer het wordt gebruikt om bederfelijke stoffen te verpakken, op voorwaarde dat de bagage het vrijkomen van kooldioxidegas toelaat en de items die droogijs vereisen worden geïdentificeerd.

Voor transport door Air Europa is voorafgaande toestemming vereist, zowel in handbagage als in ruimbagage.

U kunt uw medicatie meenemen in de cabine, zolang ze voldoet aan de regelgeving inzake operationele veiligheid, veiligheid op luchthavens en gevaarlijke goederen.

U moet de medicijnen bij u dragen, gescheiden van hand- en ruimbagage, voor snelle identificatie bij het inchecken.

Als medicijnen een doktersverklaring of -recept vereisen, neem deze dan altijd mee.

Spuiten en andere injectiebenodigdheden staan niet op de lijst met verboden items in de cabine. Daarom worden ze geaccepteerd in de cabine en in het ruim. Om hypodermische naalden in de cabine te kunnen brengen, moet er echter een medisch certificaat worden getoond bij het inchecken.

Informatieblad voor passagiers die medische toestemming nodig hebben

 

Als u medische toestemming nodig heeft om te vliegen of medische apparatuur te gebruiken tijdens de vlucht, moet het volgende document worden ingevuld en naar het e-mailadres ssr.ux@air-europa.com worden gestuurd om een evaluatie van de reis uit te voeren:

Medisch informatieblad
VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN VLOEISTOFFEN

Heeft u vloeistoffen in uw bagage?

Artikelen die vloeistoffen of stoffen van vergelijkbare consistentie bevatten, mogen worden vervoerd in maximaal 10 houders van 100 ml (1 liter totaal).

Meer informatie
COMFORT EN WELZIJN

Kinderbeveiligingssystemen

Minderjarigen die op hun eigen stoel reizen, mogen beveiligingsmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor hun leeftijd, op voorwaarde dat ze zijn goedgekeurd en aangepast aan de stoel. 

Meer informatie
GEVAARLIJKE EN VERBODEN VOORWERPEN

Verboden voorwerpen

Onder meer voorwerpen die als bot, scherp of snijdend worden beschouwd zijn verboden in de vliegtuigcabine. Zie voor meer informatie het gedeelte over 'Verboden voorwerpen'. .

Meer informatie

logo